Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.10.2022

Grytten, klima og pizza

Agder bondelag, NLR Agder og TINE inviterer til tre åpne møter for bønder 9.–10. november.


Publisert 26.09.2022

Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former brukes mye i landbruket, og det er viktig at næringen håndterer plasten riktig og miljøvennlig. 


Publisert 17.08.2022

Luking av landøyda monner!

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune.


Publisert 05.08.2022, Sist endret 16.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt

Etter en tørr sommer kan det bli aktuelt å søke om erstatning. Meld fra til kommunen om avlingsskade og før beitelogg!


Publisert 28.06.2022

Flott dag med prisutdeling i kulturlandskapet i Salmeli

Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen 26. juni.


Publisert 24.06.2022

Jordbrukets beredskapsforum hadde møte om forsyningssituasjonen

Over 15 aktører fra landbruksnæringen i Agder var samlet 10. juni.


Publisert 23.06.2022

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Økte tilskuddssatser fra 1. juli 2022 blir 2 500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft.


Sist endret 10.06.2022

Bekjemp planten landøyda!

Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.


Publisert 04.03.2022

Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i Agder 2021

Stabilt antall jordbruksforetak og arealbruk – flere storfe.


Publisert 01.03.2022

Vær nøyaktig når du fyller ut søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Pass på samsvar mellom husdyrtall i søknaden og i Husdyrregisteret, mellom arealtall i søknaden og i Gårdskart, og få på plass fullstendig gjødslingsplan før sesongen.