Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


Publisert 10.09.2021

Tall fra nydyrkingssøknader i Agder

I 2020 kom det inn 81 søknader, og kommunene godkjente 923 dekar til nydyrking.


Publisert 08.07.2021

Klimarådgiving – nytt miljøtiltak i jordbruket

Gode råd og tiltaksplaner skal få bonden til å ta bærekraftige og klimavennlige valg.


Publisert 25.06.2021

Lokal ressursutnytting med digitalt gjerde på skogsbeite

– Det første jeg gjør om morgenen er å sjekke hvor sauene er – på mobilen, sier Christian Espegren.


Publisert 23.06.2021

Landøyda – et økende problem

Planten er giftig for storfe og hest. Utbredelsen på Agder øker, og næringen gjør tiltak.


Publisert 23.06.2021

Utvalgt kulturlandskap Fjotland?

Kan og vil deler av Fjotland i Kvinesdal kommune bli et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket?


Publisert 22.06.2021

Steingjerder på Lista gav kulturlandskapspris

Kulturlandskapsprisen for Agder 2021 gikk til Reinert Kjølleberg.


Publisert 07.05.2021

Nye funksjoner i Gårdskart – webinar

NIBIO arrangerer åpent webinar om blant annet tegning, redigering og deling i Gårdskart.


Publisert 09.03.2021

Stabile tall for Agder-jordbruket i 2020

Produsenter, arealtall for ulike vekster, dyretall og leveranser.


Publisert 04.03.2021

Forbudet mot nydyrking av myr

Nydyrking er som hovedregel ikke tillatt, men dispensasjon kan gis i visse tilfeller.


Publisert 22.12.2020

Kartlegger framtidig behov for lagerinvesteringer i grøntsektoren

Norsk landbruksrådgiving (NLR) henter inn status på kjølelager blant potet- og grønnsaksprodusenter.