Vekster

Dyrking av jord- og hagebruksvekster er omfattet av diverse tilskuddsordninger og regelverk. Det er arealtilskudd til vekstgruppene grovfôr, korn & frø, potet, grønnsaker og frukt & bær.

Kommunene behandler søknadene om produksjonstilskudd og tilskudd til drenering. 

Statsforvalteren behandler søknader om tilskuddved produksjonssvikt. 

Eksamen til plantevernautorisasjon arrangeres av Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 13.01.2023

Status for produksjonssviktsaker i Agder

Statsforvalteren er halvveis i saksbehandlingen etter tørken i indre og østlige deler av fylket vekstsesongen 2022.


Publisert 10.01.2023

Plantevernkurs våren 2023

NLR Agder arrangerer autorisasjonskurs i perioden 27. februar–26. april.


Publisert 17.08.2022

Luking av landøyda monner!

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune.


Publisert 05.08.2022, Sist endret 16.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt

Etter en tørr sommer kan det bli aktuelt å søke om erstatning. Meld fra til kommunen om avlingsskade og før beitelogg!


Sist endret 13.07.2022

Bekjemp planten landøyda!

Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.


Publisert 28.10.2021

Husk frist for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfristen er 31. oktober for ordningen, som tidligere het erstatning for avlingssvikt.


Publisert 24.06.2021

Landøyda – et økende problem

Planten er giftig for storfe og hest. Utbredelsen på Agder øker, og næringen gjør tiltak.


Publisert 10.06.2021

Tilskudd ved klimabetinget produksjonssvikt – salgsproduksjoner

Informasjon til søker med grovfôr for salg, korn/frø, poteter, grønnsaker, frukt, bær og honning – søknadsfrist 31. oktober.


Publisert 10.06.2021

Kompensasjonsordninger i jordbruket under koronapandemien

Foretak kan søke tilskudd til opplæring i grøntsektoren, kompensasjon for innreisekarantene og erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjoner.


Publisert 07.04.2021

Fortsatt erstatning ved mangel på arbeidskraft i grøntproduksjonene

I 2020 ble erstatningsordningen for avlingssvikt utvidet til også å gjelde tap forårsaket av mangel på arbeidskraft pga. koronapandemien. Utvidelsen videreføres i 2021.