Vekster

Dyrking av jord- og hagebruksvekster er omfattet av diverse tilskuddsordninger og regelverk. Det er arealtilskudd til vekstgruppene grovfôr, korn & frø, potet, grønnsaker og frukt & bær.

Kommunene behandler søknadene om produksjonstilskudd og tilskudd til drenering. 

Statsforvalteren behandler søknader om tilskuddved produksjonssvikt. 

Eksamen til plantevernautorisasjon arrangeres av Statsforvalteren.

Vis mer


Sist endret 14.06.2024

Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving arrangerer kurs høsten 2024.


Publisert 22.03.2024

Fagskulestudium innan frukt- og bærdyrking

Fagskolen Innlandet, Fagskulen Vestland og Nome vgs. har gått saman om å tilby eit nettbasert studium med samlingar. Søknadsfrist er 15. april.


Publisert 03.10.2023, Sist endret 19.10.2023

Drenering av jordbruksjord – et viktig miljøtiltak

Fra 1. juli 2023 er satsen 4000 kr per dekar og 61 kr per løpemeter grøft i den statlige dreneringsordningen. Agder fylkeskommunes 2023-bevilgning til drenering er oppbrukt.


Publisert 21.09.2023, Sist endret 16.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt

Søknadsfrist er 31. oktober. Kommunen skal måle opp fôrlager ved innsett av beitedyra.


Publisert 13.09.2023

Kva er ein fullstendig gjødslingsplan?

Ein god gjødslingsplan er viktig for miljø, ressursutnytting og økonomien til bonden.


Publisert 28.06.2023

Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen unntak for 2023 i tilskuddsregelverket.


Sist endret 23.06.2023

Bekjemp planten landøyda!

Jordbruksnæringen og offentlige aktører er sammen om en handlingsplan for å redusere bestanden og unngå spredning.


Publisert 22.06.2023

Engasjerende fellesmøte om tørkeutfordringene i Agder

En aktiv forsamling av bønder, rådgivere og representanter fra forvaltningen møttes for å diskutere en krevende situasjon.


Publisert 15.06.2023

Samleside – tilskudd til produksjonssvikt og tørken 2023

Her finner du lenker til informasjon i forbindelse med forsommertørken.


Publisert 22.05.2023

Nytt digitalt meldesystem for produksjonssvikt

Jordbruksføretak kan no melda mogeleg klimaskade via Altinn.