Forslag til nytt gjødselregelverk – gjødselkalkulator

Gjødselbrukforskrift og gjødselvareforskrift er på høring – frist 20. juni.

Publisert 08.05.2024

Den 20. mars ble det lagt frem forslag til gjødselbrukforskrift og gjødselvareforskrift. Disse skal erstatte dagens forskrift om gjødselvare og forskrift om gjødslingsplanlegging.

Landbruks- og matdepartementet koordinerer høringen av forslaget til gjødselbrukforskriften. Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet står også som avsender.

Mattilsynet koordinerer høringen av forslaget til gjødselvareforskriften på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Høringsfrist for begge forskriftene er 20. juni 2024.

Når det gjelder utkastet til gjødselbrukforskrift er det foreslått endringer i både arealkrav, spredetidspunkt og forvaltning av regelverket. Krav til spredeareal vil etter forslaget være basert på fosformengder.

Statsforvalteren i Rogaland og Landbruksdirektoratet har i samarbeid laget en kalkulator for å regne ut fosformengder basert på dyretall og om den enkelte gard har nok spredeareal. Den kan være et hjelpemiddel for å vurdere dette på enkeltbruksnivå.

Lenke til informasjon om forslaget og om kalkulatoren ligger her: 

Kontaktpersoner