For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 05.07.2024

Infoskriv 5. juli 2024

 • Agros feriestengt for utbetalinger i uke 29 og 30
 • Utbetalinger av skogfond i ferien
 • Slåttedag og UKL-jubileum i Valle 20. juli
 • Gruppemøte jordbruk i september
 • Plantevernkurs og gnagerkurs høsten 2024
 • Nytt RMP-rundskriv
 • Drenering – nye midlar har kome
 • Høring – konsesjonsloven
 • Statistikk over tilskudd ved produksjonssvikt 2023
 • Fylkesnytt fra Agder 2/2024

Publisert 11.06.2024

Infoskriv 11. juni 2024

 • Endringar i landbruksavdelinga
 • Dreneringsmidlar
 • Avslutta saker i Agros
 • Presentasjon om gjødselbrukforskriften
 • Gamle tekniske tegninger fra Aust-Agder
 • RMP – feilutsending av gamle dokumenter
 • Gårdskart-aktuelt 2/24

Publisert 08.05.2024

Infoskriv 8. mai 2024

 • Teamsmøte om pollinatorstriper 14. mai
 • AR5-kurs 16. og 29. mai
 • Teamsmøte om gjødselbruksforskrift 28. mai
 • AR5-frister og jordregisteroppdatering
 • Kommunal jordverstrategi
 • Gå gjennom PT del 1
 • Ny ordning for rydding av eierløst avfall etter flom

Publisert 24.04.2024

Infoskriv 24. april 2024

 • AR5-kurs
 • Tilskuddssatser for skogkulturtiltak 2024
 • Veiledningsheftet for RMP 2024 er klart
 • Rydda i Agros
 • Tips til Agros-søk og andre nettsøk
 • Dreneringsmidlar
 • Gamle grøftetegninger fra Vest-Agder
 • Presentasjonar frå kommunesamlinga
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 2/2024
 • Gårdskart-aktuelt 1/24
 • Formidlingskonferanse FoU skog

Publisert 18.03.2024

Infoskriv 18. mars 2024

 • Kommunesamling landbruk 18. april
 • Meir dreneringsmidlar
 • Vipe-tiltak i RMP
 • Melda inn kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen
 • Rapport om tilskot til veterinærreiser
 • Fagskulestudium i frukt og bær

Publisert 20.02.2024

Infoskriv 20. februar 2024

 • Teamsmøte – føring av veisaker og tilskudd i ØKS
 • Nettmøte – SMIL og UKL – miljøtema og tiltakskategorisering i Agros
 • Dreneringsmidlar 2019–2024
 • Bruk av SMIL-midlene i 2023
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2024
 • Kurs i fornybar energi på gården
 • Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler
 • Filmanbefaling: Sau

Publisert 31.01.2024

Infoskriv 31. januar 2024

 • Nytt jordvernbrev frå regjeringa
 • Tildelingsbrevet til kommunene 2024
 • Dreneringsmidler
 • RMP og OBB
 • Klima- og miljøprogrammet
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
 • Statsforvalterens folkevalgtprogram
 • Fylkesnytt 1/2024
 • Fagdag om JOVA, RMP og fangvekster
 • Webinar om nytt brukergrensesnitt i eStil PT
 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse
 • Inn på tunet-webinarer
 • Inn på tunet-kurs for nye tilbydere
 • Tur til Risør og Tvedestrand med Nordisk kulturlandskapsforbund

Publisert 07.12.2023

Infoskriv 7. desember 2023

 • Frist i Agros
 • Frist i ØKS
 • Frister i PT
 • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
 • Produksjonssvikt
 • Produsentnummeret ute av Landbruksregisteret
 • Ønsker til kommunesamling 2024

Publisert 10.11.2023

Infoskriv 10. november 2023

 • Drenering og SMIL
 • Utlysning – skogbrukets rentemidler
 • Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet
 • Gårdskart-akuelt 6/23
 • BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand
 • Matsikkerhet – Riksrevisjonens rapport

Publisert 19.10.2023

Infoskriv 20. oktober 2023

 • Viktige frister for skog før jul 2023
 • Produksjonssvikt
 • Omfordeling av midlar – SMIL og drenering
 • RMP
 • Autorisasjonskurs

Møter og webinarer

Gruppemøte jordbruk – PT og RMP
Kl. 10.00–14.00.
Lyngdal 2. september
Arendal 3. september
Evjemoen 9. september