Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen jordbruk.


Sist endret 12.04.2024

Dreneringsmidlar 2019–2024

Fram til 2023 vart ikkje dei statlege dreneringsmidlane brukt opp. I 2024 er det knapt med midlar.


Sist endret 20.02.2024

Samla tilskot til mjølkeku og ammeku

Sum husdyrtilskot, driftstilskot og tilskot til små og mellomstore mjølkebruk 2023.


Publisert 12.02.2024

Faglige innspill slåttemarksarbeidet nr. 1/2024

Ellen Svalheim fra NIBIO tipser om diverse fagstoff.


Publisert 31.01.2024

Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2024

Kommuner og vaktdistrikt kan søke tilskudd for å sikre stabil tilgang til veterinærtjenester på dagtid – søknadsfrist 1. april.


Publisert 30.01.2024

Endelige satser 2023 – RMP og OBB

I 2023 hadde Agder 21,9 mill. kr til rådighet til RMP-tilskudd, og kommunene har per i dag godkjent 933 RMP- og OBB-søknader.


Sist endret 14.11.2023

Knytte foretak til driftssenter

Nytt fra november 2023: Produsentnummer ligger nå hos Landbrukets dataflyt, men kommunen skal fortsatt koble driftsenter til foretak i Landbruksregisteret.


Sist endret 02.11.2023

Presentasjonar frå møte

Her finn du presentasjonar frå Statsforvaltaren sine møte for kommunal jordbruksforvaltning.


Sist endret 02.11.2023

Vanlig jordbruksproduksjon i PT – tall for ulike saueraser

Hva er for lavt antall lam per søye og for lav slaktevekt på lam for de ulike rasene?


Publisert 19.10.2023

Problemer i eStil RMP – tiltak

Landbruksdirektoratet har iverksatt tiltak for å håndtere problemene i eStil RMP, bl.a. at søker kan sende inn søknad til og med 29. oktober 2023 uten å få trekk.


Sist endret 23.02.2024

Arealbehov ved innkjøp av dyr etter teljedato i PT

Kommunen kan overstyra arealavgrensinga i grovfôr.