Rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5

Informasjon til jordbruksansvarlige og geodataledere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2021

Vi ser at mange av kommunene jobber godt med AR5. Fortsett med det! Et tett samarbeidet mellom landbruk og geodataenheten i kommunene er viktig for å holde AR5 oppdatert.

Periodisk ajourhold

I 2021/2022 er det planlagt periodisk ajourhold av AR5  i mange av kommunene på Agder. Se forslag i Geodataplanen for Agder.

Det legges ned mye penger i et periodisk ajourhold, både fra dere i kommunene og de andre Geovest-partene. Derfor ønsker vi at dere tar en gjennomgang av rutinebeskrivelsene for ajourføring av AR5. Vedlagt ligger en oppdatert versjon av rutinebeskrivelsene som dere enkelt kan fylle ut dersom dere ikke har dette i dag. Kartverket sender ut tertialvise rapporter som viser antall nybygg på fulldyrka eller overflatedyrka jord uten at AR5 er oppdatert. Kommunene får ca. 2 ukers frist på å utføre endringene før det medfører et trekk på 630 kr per nybygg i FDV-overføringene til kommunen.

Interkontroll

Et oppdatert AR5 er avgjørende for korrekt tilskuddsutbetaling i flere ordninger i landbruket. Kommunen, som tilskuddsforvalter av statlige delegerte tilskudd, skal ha etablert internkontroll etter Økonomireglementets § 14. Rutineverk for ajourføring av AR5 anses som en del av denne internkontrollen. Statsforvalteren har kontrollhjemmel etter § 15 i Økonomireglementet og kan kontrollere hele eller deler av tilskuddsforvaltningen som er delegert til kommunene. I 2021 skal Statsforvalteren i Agder rapportere på hvor mange kommuner som har oppdaterte rutinebeskrivelse for ajourføring av AR5, så vi kommer til å ta en statussjekk i løpet av høsten. Dette ble også gjennomgått på FDV-årsmøtene tidligere i vinter.

Vi ønsker dere lykke til med feltsesongen!

Kurs våren 2021

Det blir ingen feltkurs i regi av NIBIO i år, men det vil komme et tilbud om et digitalt feltkurs for kommunene på Agder med gruppeoppgaver/diskusjonen den 15. juni. (Mer informasjon kommer.)

NIBIO vil også arrangere et åpent webinar om de nye funksjonene i Gårdskart den 27. mai kl.12.00–12.30.