Driftssenter i produksjonstilskudd

Hvilken landbrukseiendom skal registreres som driftssenter?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2021
  • For husdyrprodusenter: landbrukseiendommen hvor driftsbygningen med husdyrproduksjon er plassert. 
  • For produsenter uten husdyr: landbrukseiendommen med driftsbygning hvor foretaket disponerer og aktivt driver størst jordbruksareal.
  • For foretak som bare driver med honningproduksjon: gårds- og bruksnummer hvor slynge-/lagerrom er plassert.

I eStil PT er det i noen tilfeller nødvendig å trykke "Oppdater driftssenterets plassering" når det skjer endringer på denne landbrukseiendommen i Landbruksregisteret, f.eks. når foretakets underenhet som er knyttet til eiendommen må reaktiveres.

Hvis foretakets driftssenter er feilplassert, må saksbehandler rette dette opp i Landbruksregisteret. Velg deretter «Oppdater driftssenterets plassering» for å hente ny plassering av driftssenteret fra Landbruksregisteret inn i søknaden. 

Se flere detaljer i saksbehandlingsrundskrivet i PT, Saksbehandling og kontroll, Grunnopplysninger, Foretakets gårds- og bruksnummer (driftssenter).

I saksbehandlingsrundskrivet, under Saksbehandling og kontroll, Egenerklæringer har det kommet et nytt punkt, Driftssenter for husdyrprodusent.

Landbruksdirektoratet følger opp egenerklæringen og gjør oppdateringer av driftssenter i Landbruksregisteret. Egenerklæringen er ikke synlig for saksbehandler. Den er kun synlig for foretak med husdyrproduksjon. Foretakets svar fremgår av pdf-versjonen av innsendt søknad.

Koordinatene i Landbruksregisteret for landbrukseiendommen bør ligge på driftsbygningen med størst husdyrproduksjon.