Knytte foretak til driftssenter

Nytt fra november 2023: Produsentnummer ligger nå hos Landbrukets dataflyt, men kommunen skal fortsatt koble driftsenter til foretak i Landbruksregisteret.

Sist endret 14.11.2023

Produsentnummer skal nå ikke lenger ligge i Landbruksregisteret. Dette ligger nå hos Landbrukets dataflyt. Der blir det automatisk generert etter at kommunen har koblet driftssenter til foretak i Landbruksregisteret. Saksbehandler og foretaket kan finne foretakets produsentnummer ved å søke på organisasjonsnummer her: https://produsentnummer.prodreg.no/ Her blir det tilgjengelig innen en time etter at kommunen har knyttet foretak til driftssenter.

Uregistrert ID ("hobbyforetak") skal ikke lenger registreres i Landbruksregisteret. Personer som trenger produsentnummer må kontakte Landbrukets dataflyt.

Hurtigoppskrift på å koble foretak og eiendom i Landbruksregisteret

Fullstendig brukerveileding finner du på Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester, under Lreg.

  1. Ligger landbrukseiendommen i Landbruksregisteret? Søk. Om ikke, opprett landbrukseiendom. (For birøktere kan det være en boligeiendom du skal legge inn.) Hent fra matrikkelen. Legg inn koordinater for driftsbygningen (heltall – nord/sør 7 siffer og øst/vest 6 siffer). Bruk koordinatkilde 101. Kode for koordinatsystem er 22 for Agder. Areal blir summert automatisk fra grunneiendommene.

  2. Dersom foretaket ligger inne i Landbruksregisteret: Gå til fanen Foretak, underfanen Driftstilknytninger, klikk Endre, legg inn landbrukseiendom på linja for underenhet/bedrift.

  3. Dersom foretaket ikke ligger inne i Landbruksregisteret: Hent inn. Knytt landbrukseiendom til bedrift ved å fylle inn nummer.

  4. Mangler foretaket underenhet/virksomhet (=bedrift i Lreg), kan du ev. be Statsforvalteren sende e-post til Enhetsregisteret i Brønnøysund for å gjenopprette tidligere underenhet. (Klikk Vis opphørte for å se om der ligger en deaktivert bedrift. Søk opp foretaket på brreg.no for å se om der ligger underenhet.) For nye foretak går det ofte noen dager før bedrift/virksomhet er på plass. (Statsforvalteren kan purre Enhetsregisteret.) Det er ikke alltid nye foretak melder fra til Enhetsregisteret om at de trenger virksomhet, og en må da be om det i etterkant. (Ved virksomhetsoverdragelse blir bedrift overført til nytt foretak, som da kommer automatisk inn i Landbruksregisteret på rett eiendom.)