Sammenslåing av to landbrukseiendommer i Landbruksregisteret

Dersom to landbrukseiendommer har identisk eiersammensetning i en kommune, er hovedregelen at de skal slås sammen til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret. Dette får følger for ØKS og Skogfondskontoene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2021

Følger for ØKS og skogfondskontoene

Hver landbrukseiendom har sin tilhørende skogfondskonto. Dersom endringer gjøres i Landbruksregisteret vil dette få følger på skogfondskontoen, som vil stå uten eiertilknytning eller eiendomstilknytning. Alt av eiertilknytning/eiendomstilknytning på S-kontoene må godkjennes manuelt i ØKS.

Kommunen kan gjøre alt i Landbruksregisteret, men det er Statsforvalteren som må gjøre sammenslåing av skogfondskontoene i ØKS, overføre penger m.m.

Oppskrift på sammenslåing i Landbruksregisteret

  • Søk frem landbrukseiendommen som skal legges inn som grunneiendom under et annet hovednummer. Klikk på knappen "Sammenslåing".
  • Skriv inn hovednummeret som skal bli hovednummer for de sammenslåtte landbrukseiendommene. Lagre og bekreft.

Du finner fullstendig oppskrift med skjermdumper i brukerveiledningen for Landbruksregisteret, s. 39 og utover. Brukerveiledningen finner du når du har logget deg inn på Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester, trykk Lreg, så ligger den i høyrekolonnen før du åpner fagsystemet.

Hvilken grunneiendom skal være hovednummer?

Se side 24. i brukerveiledningen for Landbruksregisteret.

Hovednummeret til den mest representative grunneiendommen skal velges som landbrukseiendom, når landbrukseiendommen består av flere grunneiendommer. Flere faktorer kan avgjøre hvilken av grunneiendommene som skal velges til hovednummer:

  • Dersom landbrukseiendommen har tun, skal stedfestingen/hovednummeret knyttes til tunteigen.
  • Når det ligger flere gnr/bnr på hovedteigen/tunteigen, skal en søke etter den geografiske adressen til gårdsnavnet, og velge gnr/bnr etter dette.
  • For landbrukseiendommer hvor det ikke er holdepunkt for noe annet, kan en velge det laveste gnr/bnr som hovednummer.

Hovednummeret må i alle tilfeller finnes som identifikasjonsnøkkel for eksisterende grunneiendom i Matrikkelen.