Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen jordbruk.


Publisert 23.06.2022

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd

Kommunen skal godkjenne utbetalingen i august. Tilskuddet blir utbetalt i september på grunnlag av søknadsdata fra oktober 2021 og mars 2022.


Publisert 22.06.2022

Økte tilskuddssatser til drenering

2500 kr per dekar og 38 kr per løpemeter grøft fra 1. juli 2022 – informasjon  fra Landbruksdirektoratet.


Publisert 13.05.2022

Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2022

Ellen Svalheim fra NIBIO informerer om trua arter i slåttemarka, veiledere for kystlynghei, nettsider til inspirasjon og Norsk blomsterengdag 21. juni på Landvik.


Publisert 25.03.2022

Justering i tidligpensjonsordningen for jordbrukere

To nye unntak i beregningen av om inntekten til ektefelle/samboer er under 100 000 kr.


Publisert 04.03.2022

Statistikk over husdyr- og planteproduksjon i kommunene i Agder 2021

Her finner du tall og diagram over jordbruksproduksjon i den enkelte kommune.


Publisert 14.02.2022

RMP – forslag til ny instruks

Landbruksdirektoratet har sendt forslag til ny instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket på høring til statsforvalterne.


Publisert 03.02.2022

Endelige satser RMP og OBB 2021

I 2021 hadde Agder 17,9 mill. kr til rådighet til RMP-tilskudd, og kommunene har per i dag godkjent 939 RMP- og OBB-søknader. Det er det høyeste antallet søknader for Agder noensinne.


Publisert 26.01.2022

Klimasats i kommunene på Agder

Flere kommuner i Agder er invitert med i et prosjekt som skal øke kompetansen om landbrukets klimakalkulator. 


Publisert 02.12.2021

Driftssenter i produksjonstilskudd

Hvilken landbrukseiendom skal registreres som driftssenter?


Publisert 02.12.2021

Sammenslåing av to landbrukseiendommer i Landbruksregisteret

Dersom to landbrukseiendommer har identisk eiersammensetning i en kommune, er hovedregelen at de skal slås sammen til en landbrukseiendom i Landbruksregisteret. Dette får følger for ØKS og Skogfondskontoene.