Samla tilskot til mjølkeku og ammeku

Sum husdyrtilskot, driftstilskot og tilskot til små og mellomstore mjølkebruk 2023.

Sist endret 20.02.2024

Her er oversyn over kor stort tilskot ku nr. X utløyser. Slik kan de sjå ved kva dyretal konsekvensen av feil er størst, med tanke på risikobasert kontroll. Tilskot til bevaringsverdige husdyrrasar, beitedyr og avløysing kjem i tillegg.

Mjølkeku

Summerte satsar per mjølkeku, husdyrtilskot + driftstilskot + tilskot til små og mellomstore mjølkebruk, sone 5.

Intervall Kr pr. dyr
1–5 72793
6 23673
7–14 11223
15–23 9601
24–30 5066
31–50 3589
51 2802
52+ 4857

 

Ammeku

Summerte satsar per ammeku, husdyrtilskot + driftstilskot, sone 5.

Intervall Kr pr. dyr
1–5 5596
6 53068
7–40 13508
41–50 5596
51+ 1596

 

Andre storfe

Husdyrtilskot, alle dyr: 1387 kr per dyr

 

Sjå fleire detaljar i vedlagt rekneark. 

Med atterhald om feil. Det er satsane i jordbruksavtalen som gjeld.