AR5-info

AR5-frister 2024, kurs og informasjon om AR5.

Sist endret 08.05.2024

Frist AR5 2024

Ldir gjennomfører automatisk massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret også i 2024.

Målet er oppdaterte arealtall i Landbruksregisteret, og dermed et godt kontrollgrunnlag til søknadsomgangen for produksjonstilskudd, som begynner 1. oktober.

Frist: 23. august 2024. Endringer kommunen har gjort i AR5 innen fristen den 23. august vil automatisk bli lest inn i Landbruksregisteret etter den 1. september. Alle kommunene skal være oppdatert før 1. oktober.  Arealtallene fra AR5 lagres i en rapport som heter jordregisteret som Landbruksdirektoratet bruker for å oppdatere Landbruksregisteret.

Jordregister – Nibio

Generell info om AR5 hos NIBIO

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5

AR5-feltkurs i Agder i 2024

Det blir arrangert AR5-feltkurs i Agder den 29. mai i Grimstad. Teorikurset blir avhold i forkant på teams den 16. mai.

Lenke til påmeldingsside

Les mer om kurs og opplæringsmateriell for klassifisering av AR5, beiteflora og innmarksbeite. I venstremenyen ligger lenke til videoer og AR5-test der du kan teste dine AR5 kunnskaper m.m.: 

Informasjonsside NIBIO: AR5-kurs, beiteflora, instruksjonsvideoer mm.

AR5 feltbefaringer - YouTube