Behandling av meldinger i Landbruksregisteret

Hva gjør vi med meldinger på framsida (under fana Oversikt)?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.12.2020

«Matrikkelvask» viser endringer i Matrikkelen som er oppdatert til Landbruksregisteret

Eksempel under grunneiendommer på forhold som bør følges opp:

Meldinger under «Jordregisteroppdatering» og hva som bør gjøres

A. Aktiv landbrukseiendom 9999-9/9/0 har ingen grunneiendommer.

- Knytte til grunneiendom eller sette ikke aktiv.

B. Grunneiendom av type Annen har kun restareal. Grunneiendommen er satt til ikke aktiv.

C. Grunneiendommen av type Hoved har kun restareal. Grunneiendommen er aktiv.

- Sette ikke aktiv?
- Sjekk om hovedeiendommen har andre grunneiendommer.

D. Grunneiendom er ikke aktiv, men har fått oppdatert areal.


E. Grunneiendom med uavklart eierforhold på fulldyrket/overflatedyrket/innmarksbeite. Areal ikke oppdatert.

- Sjekke om arealet i Landbruksregisteret stemmer med Gårdskart (jordregisteret) og eventuelt oppdatere manuelt. Jordbruksareal bør prioriteres mht. PT-søknader.

F. Grunneiendom med uavklart eierforhold på produktiv skog og annet areal. Areal ikke oppdatert.

- Sjekke om arealet stemmer med Gårdskart (jordregisteret) og eventuelt oppdatere manuelt.