Jordbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen jordbruk.


Sist endret 02.11.2023

Vanlig jordbruksproduksjon i PT – tall for ulike saueraser

Hva er for lavt antall lam per søye og for lav slaktevekt på lam for de ulike rasene?


Publisert 19.10.2023

Problemer i eStil RMP – tiltak

Landbruksdirektoratet har iverksatt tiltak for å håndtere problemene i eStil RMP, bl.a. at søker kan sende inn søknad til og med 29. oktober 2023 uten å få trekk.


Sist endret 23.02.2024

Arealbehov ved innkjøp av dyr etter teljedato i PT

Kommunen kan overstyra arealavgrensinga i grovfôr.


Sist endret 21.09.2023

Produksjonssvikt – kommunens oppgaver

Kommunen er presaksbehandler og skal behandle meldinger, kontrollere arealer, måle opp fôrlager ved innsett og gå gjennom søknader og dokumentasjon.


Publisert 13.09.2023

Kva er ein fullstendig gjødslingsplan?

Ein god gjødslingsplan er viktig for miljø, ressursutnytting og økonomien til bonden.


Publisert 04.09.2023

Ekstra dreneringstilskudd fra Agder fylkeskommune i 2023

Agder fylkeskommune gir 2000 kroner per dekar og 30 kroner per løpemeter oppå den statlige dreneringsordningen. Her kommer informasjon fra fylkeskommunen.


Publisert 04.07.2023

Drenering – økte satser fra 1. juli 2023

Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft. Her finner du informasjon fra Landbruksdirektoratet.


Publisert 22.05.2023

Nytt digitalt meldesystem for produksjonssvikt

Jordbruksføretak kan no melda mogeleg klimaskade via Altinn.


Publisert 25.04.2023

Omlegging – produsentnummeret

Landbrukets dataflyt overtar produsentnummeret fra oktober 2023. Kommunen skal fortsatt koble foretak og landbrukseiendom. I nye produsentnummer vil ikke lenger kommune og gardID framgå.


Publisert 18.11.2022

Presentasjoner fra sesjon jord på kommunesamling 2022

Her finner du presentasjoner om aktuelt innen internkontroll, AR5, PT, produksjonssvikt, miljøvirkemidler og miljøregelverk.