For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 21.09.2023

Infoskriv 21. september 2023

 • Kommunesamling i Vennesla 24. oktober
 • Konsesjonsloven for nybegynnere 11. oktober
 • Produksjonssvikt
 • Kva er ein fullstendig gjørdslingsplan?
 • Tilskot til drenering
 • Inndraging av ubenytta LUF-midlar
 • Mattilsynets rutine for informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker revidert
 • Gårdskart-aktuelt 5/23
 • Presentasjonar frå møte – jordbruk

Publisert 21.08.2023

Infoskriv 21. august 2023

 • Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august
 • Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august
 • Kurs i AR5web
 • Gruppemøter – jordbruk
 • Agder fylkeskommune med bevilgning til grøfting
 • Tilskot til produksjonssvikt – auka satsar
 • Tilskot til produksjonssvikt – for tidleg innsendte søknader

Publisert 10.08.2023

Infoskriv 11. august 2023

 • Landbrukets dag 11.–13. august
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august
 • Bli med på Arendalsuka 16. august
 • Workshop med NordGen 22. august
 • Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret – frist 25. august
 • Informasjon om fugleinfluensa
 • Diverse oppdateringer om produksjonssvikt
 • Kommentar til tilbodet om brukarstøtte frå Landbrukets Dataflyt

Publisert 05.07.2023

Infoskriv 5. juli 2023

 • Ferieavvikling, utbetalinger og hjelp
 • Økt omdisponering av dyrka jord
 • Ny versjon av SKART
 • Endringer – tørke og produksjonssvikt
 • Jordbruksavtalen 2023–2024 er publisert
 • Drenering – økte satser
 • Arealtilskudd i PT – strukturdifferensierte satser og driftsfellesskap
 • Mer til melkeku og beite i PT
 • Velferdsordningene

Publisert 29.06.2023

Infoskriv 29. juni 2023

 • Tilskudd ved produksjonssvikt – kommunens oppgaver
 • Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken
 • Skjerpa mål for jordvern
 • Landøyda – oppdatert handlingsplan
 • RMP-rundskriv oppdatert
 • Gårdskart-aktuelt 4/23
 • AR5-info
 • Arbeidsgruppe for veterinærsituasjonen i Lister
 • Landbrukets dag 11.–13. august
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august
 • Bli med på Arendalsuka 16. august
 • Seminar med nordiske skogforskere 22. august
 • Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august
 • Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august
 • Gruppemøter jordbruk i september
 • Kommunesamling i Vennesla 24. oktober

Publisert 14.06.2023

Infoskriv 15. juni 2023

 • Møte om tørkeutfordringene 16. juni
 • Tilskudd ved produksjonssvikt – informasjon til søkere
 • Tilskudd ved produksjonssvikt – kommunens oppgaver
 • Landbruksdirektoratets arbeid med tørkesituasjonen
 • Jordbrukets beredskapsforum – møtereferat
 • Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret – frist 25. august
 • Interaktive statistikker
 • Avslutning for Ole Magne

Publisert 31.05.2023

Infoskriv 31. mai 2023

 • Teamsmøter om endelig godkjenning i ØKS 2. og 9. juni
 • Skogbrukets sommersamling 8. juni
 • Veiledningsheftet for RMP 2023 er klart
 • Jordbrukets beredskapsforum
 • Kommunesamling landbruk under planlegging
 • Utbetalinger fra Landbruksdirektoratet i sommer
 • Gårdskart-aktuelt 3/23

Publisert 15.05.2023

Infoskriv 15. mai 2023

 • Regionalt miljøprogram og forskriften er ferdig
 • Tilganger til det nye meldesystemet for produksjonssvikt
 • To-trinnsgodkjenning i ØKS kommer 1. juni
 • Mer midler til ungskogpleie
 • Søknadsfristen for tilskudd til tettere skogplanting fjernes
 • Årsrapporten for Agderskogbruket 2022 er klar

Publisert 27.04.2023

Infoskriv 27. april 2023

 • AR5 feltkurs i Skien og Gjesdal
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023
 • Godkjennertilgang i ØKS
 • Omlegging – produsentnummeret

Publisert 13.04.2023

Infoskriv 14. april 2023

 • Teamsmøte skog 4. mai
 • Foreløpige tilskuddssatser for RMP 2023
 • Tilskudd til kommunale jordvernstategier – frist 31. mai
 • Nytt meldesystem for mulig produksjonssvikt
 • Plan for flytting av produksjonssvikt fra ELF til Agros
 • Landbrukseiendom i dødsbo
 • Ny rapportløsning fra Landbruksdirektoratet
 • Presentasjoner fra møter
 • Tur til Eiker og Færder med Nordisk kulturlandskapsforbund

Møter og webinarer

Gruppemøte jordbruk – PT og RMP
Kl. 10.00–14.00.
Lyngdal 2. september
Arendal 3. september
Evjemoen 9. september