For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 18.03.2024

Infoskriv 18. mars 2024

 • Kommunesamling landbruk 18. april
 • Meir dreneringsmidlar
 • Vipe-tiltak i RMP
 • Melda inn kandidatar til den nasjonale kulturlandskapsprisen
 • Rapport om tilskot til veterinærreiser
 • Fagskulestudium i frukt og bær

Publisert 20.02.2024

Infoskriv 20. februar 2024

 • Teamsmøte – føring av veisaker og tilskudd i ØKS
 • Nettmøte – SMIL og UKL – miljøtema og tiltakskategorisering i Agros
 • Dreneringsmidlar 2019–2024
 • Bruk av SMIL-midlene i 2023
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet nr. 1/2024
 • Kurs i fornybar energi på gården
 • Autorisasjonskurs plantevern og tilleggsautorisasjonskurs gnagermidler
 • Filmanbefaling: Sau

Publisert 31.01.2024

Infoskriv 31. januar 2024

 • Nytt jordvernbrev frå regjeringa
 • Tildelingsbrevet til kommunene 2024
 • Dreneringsmidler
 • RMP og OBB
 • Klima- og miljøprogrammet
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
 • Statsforvalterens folkevalgtprogram
 • Fylkesnytt 1/2024
 • Fagdag om JOVA, RMP og fangvekster
 • Webinar om nytt brukergrensesnitt i eStil PT
 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse
 • Inn på tunet-webinarer
 • Inn på tunet-kurs for nye tilbydere
 • Tur til Risør og Tvedestrand med Nordisk kulturlandskapsforbund

Publisert 07.12.2023

Infoskriv 7. desember 2023

 • Frist i Agros
 • Frist i ØKS
 • Frister i PT
 • RMP – saksbehandling, kontroll og frister
 • Produksjonssvikt
 • Produsentnummeret ute av Landbruksregisteret
 • Ønsker til kommunesamling 2024

Publisert 10.11.2023

Infoskriv 10. november 2023

 • Drenering og SMIL
 • Utlysning – skogbrukets rentemidler
 • Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet
 • Gårdskart-akuelt 6/23
 • BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand
 • Matsikkerhet – Riksrevisjonens rapport

Publisert 19.10.2023

Infoskriv 20. oktober 2023

 • Viktige frister for skog før jul 2023
 • Produksjonssvikt
 • Omfordeling av midlar – SMIL og drenering
 • RMP
 • Autorisasjonskurs

Publisert 21.09.2023

Infoskriv 21. september 2023

 • Kommunesamling i Vennesla 24. oktober
 • Konsesjonsloven for nybegynnere 11. oktober
 • Produksjonssvikt
 • Kva er ein fullstendig gjørdslingsplan?
 • Tilskot til drenering
 • Inndraging av ubenytta LUF-midlar
 • Mattilsynets rutine for informasjonsutveksling i dyrevelferdssaker revidert
 • Gårdskart-aktuelt 5/23
 • Presentasjonar frå møte – jordbruk

Publisert 21.08.2023

Infoskriv 21. august 2023

 • Landbruksdirektoratets Inn på tunet-webinar 29. august
 • Temadag vannkvalitet og jordbruk 30. august
 • Kurs i AR5web
 • Gruppemøter – jordbruk
 • Agder fylkeskommune med bevilgning til grøfting
 • Tilskot til produksjonssvikt – auka satsar
 • Tilskot til produksjonssvikt – for tidleg innsendte søknader

Publisert 10.08.2023

Infoskriv 11. august 2023

 • Landbrukets dag 11.–13. august
 • Inn på tunet-seminar under Arendalsuka 15. august
 • Bli med på Arendalsuka 16. august
 • Workshop med NordGen 22. august
 • Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret – frist 25. august
 • Informasjon om fugleinfluensa
 • Diverse oppdateringer om produksjonssvikt
 • Kommentar til tilbodet om brukarstøtte frå Landbrukets Dataflyt

Publisert 05.07.2023

Infoskriv 5. juli 2023

 • Ferieavvikling, utbetalinger og hjelp
 • Økt omdisponering av dyrka jord
 • Ny versjon av SKART
 • Endringer – tørke og produksjonssvikt
 • Jordbruksavtalen 2023–2024 er publisert
 • Drenering – økte satser
 • Arealtilskudd i PT – strukturdifferensierte satser og driftsfellesskap
 • Mer til melkeku og beite i PT
 • Velferdsordningene

Møter og webinarer

Kommunesamling landbruk
18. april. Søgne gamle prestegård.

AR5-kurs ved NIBIO
16. mai kl. 08.30–11.30, teoridel, Teams.
29. mai, hele dagen, i felt i Grimstad.

Sommersamling for skogforvaltning og næring
5. juni.