Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


13.10.2023

Statsforvalteren i Agder vil avholde fellessensur i matematikk og engelsk den 19. juni 2024

Utdanningsdirektoratet har vedtatt at fellessensurmøtet avholdes i perioden 19. - 21. juni 2024.


01.09.2023

Statsforvalteren informerer om  dispensasjon fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk på vgs.

Vi viser til vår side om søknad om dispensasjon fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk: 


25.08.2023

Statsforvalterens barn- og ungeseminar under Arendalsuka 2023 handlet om tverrfaglig samarbeid!

Statsforvalterens barn- og ungeseminar fredagen under Arendalsuka er gjennomført! Tema var tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge.


24.08.2023

Hos oss kan alle mestre – Hvordan kan det aktive landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?

Inn på tunet Norge SA, Norges Bondelag og Statsforvalteren i Agder inviterte til ettermiddagsseminar 14. august, og kunne tilby publikum et godt sammensatt program med «nogo attåt» i form av matpakker og juice og smaksprøver på lokalt tillaget saft fra Skråstad gårdsutsalg.


24.08.2023

Nasjonale prøver 2023 – påmeldingen er åpen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut informasjon om at påmelding til nasjonale prøver 2023 er åpen. Gjennomføringsperioden er fra 4. til 29. september.


21.08.2023

Landbruksdirektoratets nasjonale Inn på tunet-konferanse

Webinar 29. august for deg som vil vite mer eller kjøpe Inn på tunet-tjenester.


21.08.2023

Utdanningsmøte oktober 2023

Statsforvalteren minner om utdanningsmøte i oktober. Påmeldingsfrist 1. september 2023. 

Statsforvalteren i Agder inviterer til Utdanningsmøte 18. og 19. oktober 2023 | Statsforvalteren i Agder


15.08.2023

Læremidler oversatt til ukrainsk

Flere læremidler er oversatt til ukrainsk/russisk med støtte fra Utdanningsdirektoratet.


15.08.2023

Ny teknisk løsning for Elevundersøkelsen

I høst skal Elevundersøkelsen gjennomføres i ny teknisk løsning.


15.08.2023

Webinarerrekke 2. til 16. november - boligsosialt arbeid

Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Husbanken sør inviterer til en  webinarerrekke høsten 2023 med temaet barnefamilier, rus- og psykisk helse og til slutt boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel