Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


21.06.2022

Om styrken i fellesskapet - barn og ungeseminar

Årets seminar ønsker å løfte fram verdien av, og styrken i våre fellesskap. 


21.06.2022

Ungdatakonferansen 2022

9. til 10. november arrangeres Ungdatakonferansen, "Ung i Agder 2022", på Scandic Sørlandet i Kristiansand.


17.06.2022

Handlingsplanfestivalen 2022

Statsforvalteren i Agder ønsker velkommen til HANDLINGSPLANFESTIVALEN 2022.


14.06.2022

Nettsider og kompetansepakke om personvern

Barnehager og skoler behandler personopplysninger om barn og elever hver dag, og det er viktig at alle ansatte vet hvordan de skal behandle personopplysninger på en trygg og lovlig måte. 


14.06.2022

Nettsider og kompetansepakke om personvern

Barnehager og skoler behandler personopplysninger om barn og elever hver dag, og det er viktig at alle ansatte vet hvordan de skal behandle personopplysninger på en trygg og lovlig måte. 


14.06.2022

UiA og Statsforvalteren planlegger et todagers arbeidsseminar for kompetanseordningene til høsten

UiA og Statsforvalteren planlegger et todagers arbeidsseminar for kompetanseordningene til høsten, 15.-16. november 2022.


02.06.2022

Informasjon om standpunktvurdering, klage på og vurdering av klager på standpunktkarakterer i fag

Statsforvalteren har opprettet en samleside for informasjon om standpunktvurdering, klage på og vurdering av klager på standpunktkarakterer i fag


30.05.2022

Gjeninnfører fraværsregler til høsten

Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel