Tilskuddsordninger


Publisert 14.01.2022

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage 2022

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Statsforvalter om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2022.


Publisert 05.01.2022

Søknad om tilskudd til innføring av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Retningslinjer for statlig tilskuddsordning til kompetanse- og kvalitetsutvikling i barnehage og grunnopplæring er innført og gjeldende fra 15.januar 2021. Søknadsfrist for 2022 er 11. februar.


Publisert 21.09.2021

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Målet med tilskuddet er å utvikle og implimentere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Merk kort søknadsfrist. 


Publisert 25.02.2021

Tilskudd til hjemmeundervisning - kommuner kan søke om midler som skal sikre at alle barn og unge får lik mulighet til hjemmeundervisning.

Statsforvalteren i Agder har fått fullmakt til å belaste kap. 226 post 21 i statsbudsjettet med kroner 3 917 000 til å støtte tiltak som skal gi alle barn og unge lik mulighet til å delta i hjemmeundervisning.


Publisert 26.01.2021

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2021

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Statsforvalter om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2021.


Publisert 23.10.2020

Tilskudd til støtte til hjemmeundervisning under Covid-19 perioden

Fylkesmannen i Agder har fått fullmakt til å belaste kap. 226 post 21 i statsbudsjettet med kroner 4 402 000 til støtte tiltak for å styrke infrastruktur og kompetanse i kommuner og fylkeskommunen.


Publisert 26.02.2020

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2020

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2020.


Publisert 10.01.2020

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2020

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2020.


Publisert 06.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2019

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 17. april 2019.


Publisert 17.01.2019

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2019

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2019.