Voksenopplæring

Voksenopplæring og kompetanseutvikling tilbys av kommuner, fylkeskommunen, studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre. Virksomheten reguleres blant annet av voksenopplæringsloven og opplæringsloven.

Statsforvalteren har som oppgave å bidra til nettverksbygging mellom ulike aktører på voksenopplæringsfeltet.

Statsforvalteren følger opp norskopplæringen for minoritetsspråklige voksne som skjer i regi av kommunene. Dette skjer gjennom veiledning, forvaltning av et øremerket tilskudd og kompetanseutvikling for lærere.


Publisert 29.10.2019

Afrika, dikt og digitale ferdigheter på dagsorden

Om lag 260 engasjerte lærere og ledere fra voksenopplæringene i Aust- og Vest-Agder var på etterutdanningskurs i regi av Fylkesmannen i Agder 17. og 18. oktober. Temaene var aktuelle og varierte fra situasjonen i Afrika, til dikt, motivasjon, lesing, skriving og digitale ferdigheter.


Publisert 02.07.2019

Sett av dato: Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene

Det vil også i år bli felles kurs med faglig påfyll og inspirasjon til lærere og ledere i voksenopplæringene i Aust-Agder og Vest-Agder. Kurset vil gi gode mulighet til å møte kolleger fra andre kommuner og dele erfaringer.


Publisert 07.03.2018

Invitasjon til NAFOs skoleeiernettverk

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!


Publisert 28.11.2017

Tilsyn etter introduskjonsloven i Flekkefjord kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Flekkefjord kommune.


Publisert 30.09.2017

Tilsyn etter introduksjonsloven i Arendal kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Arendal kommune.


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Iveland kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Iveland kommune.


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Vegårshei kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Vegårshei kommune.


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Audnedal kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Audnedal kommune.


Publisert 28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Åseral kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Åseral kommune.


Publisert 23.09.2016

Oppdatert rundskriv til introduksjonsloven

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (G-01/2016) er nå oppdatert.