Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


22.03.2021

Kristiansandskonferansen 2021

Samfunnssikkerhetsmeldingen i et regionalt perspektiv er tema for den åttende utgaven av Kristiansandskonferansen.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


19.08.2020

Avlysning av Kristiansandskonferansen for 2020 og dato for konferansen i 2021

Pga. corona-situasjonen måtte vi tidligere i år utsette Kristiansandskonferansen fra 16. april til 3. september. Vi hadde et håp om å kunne gjennomføre en fullverdig konferanse i høst, men smittesituasjonen er fremdeles slik at dette ikke er mulig.


13.03.2020

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2020 AVLYSES!

Konferansen, som skulle vært avholdt i Kilden torsdag 16. april 2020, avlyses på grunn av koronasituasjonen, og er i henhold til de tiltakene som ble iverksatt i går kveld.


16.05.2019

Temadag om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for kommunene på Agder, m.fl.

Agder politidistrikt og Fylkesmannen arrangerte i mars 2014 en temadag om EPS (evakuerte- og pårørendesenter). Evaluering av øvelser og hendelser i ettertid viser at det er behov for å følge opp tiltaket. Flere kommuner har i tillegg etterlyst en oppfølgning, samt at Agder politidistrikt ønsker å bygge opp kompetansen innenfor dette fagfeltet blant Politikontaktene, som vil være sentrale aktører fra politiets side ved etablering av EPS.


29.11.2018

Vann i by i et våtere og villere klima: Utfordringer og mulige løsninger

Kommunene står overfor store utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til endret klima med hyppig ekstremnedbør. På seminaret presenteres utfordringer og mulige løsninger.


12.12.2017

Fagkonferanser samfunnssikkerhet og beredskap, våren 2018 -et lite utvalg

Det er en investering og prioritering å skulle dra på konferanser i en hektisk arbeidshverdag. Å bevilge seg litt faglig påfyll kan imidlertid være en riktig investering noen ganger, både med tanke på kompetanseheving, nettverksbygging og for å få noen nye, friske innspill.


20.10.2017

En ny våt helg

Inngangen til oktober ble svært våt. Nå ser det ut til at vi går en ny våt helg i vente.


01.09.2017

Sikker melding til Fylkesmannen

Du kan no sende melding og saksdokument til oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen


Flere nyheter Få nyhetsvarsel