Beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Vi trenger planer for krisehåndtering og vi må øve på krisesituasjoner i tråd med planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Statsforvalteren ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Statsforvalteren skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Statsforvalteren er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Statsforvalteren skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også en del av Norges beredskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


Publisert 13.03.2020

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2020 AVLYSES!

Konferansen, som skulle vært avholdt i Kilden torsdag 16. april 2020, avlyses på grunn av koronasituasjonen, og er i henhold til de tiltakene som ble iverksatt i går kveld.


Publisert 10.03.2017

Informasjonsmøte om Nødnett

Det var godt oppmøte fra kommuner og regionale aktører på informasjonsmøtet 28. februar 2017 for for tilleggsbrukere av Nødnett.


Publisert 26.01.2017

Ny ordning for naturskadeerstatning

Ved årsskifte trådte den nye loven om naturskadeerstatning i kraft. Det er blant annet gjort endringer i måten skadelidte søker om erstatning.


Publisert 07.12.2016

Evaluering varslingsøvelse- høst 2016

Hensikten med øvelsen var å gjøre kommuner og regionale etater og aktører kjent med Fylkesmannens oppdaterte plan for varsling av flom og ekstreme værforhold.


Publisert 01.11.2016

Ny øvingsveileder

Målgruppen for DSBs øvingsveileder er alle aktører som har behov for å øve, både offentlige, private og frivillige organisasjoner.


Publisert 11.08.2016

Skal du til utlandet snart? Start turen på reiseregistrering.no

Friheten til å reise blir oftere utfordret av krig, terror og naturkatastrofer. "Si i fra hvor du går" – også når du drar til utlandet.


Publisert 30.06.2016

Evaluering varslingsøvelse- sommer 2016

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte mandag 13. juni en uvarslet varslingøvelse for kommuner og regionale etater og aktører.


Publisert 14.06.2016

Temadag ekstremvær

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte tirsdag 14. juni temadag om ekstremvær for kommunene i Vest- Agder.


Publisert 22.04.2016

Agder-kommunene blant de beste på samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs årlige undersøkelse er klar.