Temadag ekstremvær

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte tirsdag 14. juni temadag om ekstremvær for kommunene i Vest- Agder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.06.2016

Mer enn 50 personer var møtt opp i Fylkeshuset i Kristiansand da Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte temadag om ekstremvær. I tillegg til de fire kommunene, Lyngdal, Vennesla, Lindesnes og Kristiansand, som skal øves til høsten var det også representanter fra Marnardal, Songdalen, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord med på temadagen.

Deltakere temadag, foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Meteorologisk Institutt (MET), Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Vest- Agder Sivilforsvarsdistrikt, Agder Energi – Vannkraft og Agder Energi- Nett var viktige bidragsytere under temadag.

Hensikten med temadagen var å gi de kommunene som skal øves i høst et faglig påfyll slik at de har et bedre grunnlag før øvelsen.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy innledet dagen med å gå gjennom hvorfor og hvordan vi øver etterfulgt av seniorrådgiver Rolv Arne Berås Løvåsen som gikk gjennom oppbyggingen av øvelse Ekstremvær for kommunene.

MET var representert ved Kristen Gislefoss. Han gikk gjennom hva som må til for at MET sender ut ekstremværvarsel i tillegg til de fire fasene i et ekstremværvarsel. Han var også innom utfordringene rundt ekstremværet Synne og fremtidige klimaendringer.

Kristen Gislefoss, foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Inger Karin Engen fra NVE presenterte deres rutiner i forbindelse med varsling av flom og jordskredfare, og hvordan de bruker www.varsom.no for å videreformidle denne informasjonen.

Fungerende distriktsjef for Vest-Agder Sivilforsvarsdistrikt, Holger Hillesland gav kommunene et innblikk i hva de kan bistå med i en ekstremværsituasjon og hvordan de kan få tak i dem. I tillegg hadde de en materielldemonstrasjon med noe av de utstyret som de bruker ved slike hendelser.

Utstyrsbil Sivilforsvaret, foto: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Olav Morten Egeland og Knut Nilsen fra Agder Energi Vannkraft gav et innblikk i hvordan de håndterer regulering av vassdragene under flomsituasjoner.

Videre gav Tor Walther Børresen deltakerne et innblikk i hvordan Agder Energi Nett håndterer ekstremværhendelser og hvilke tiltak de har satt i gang for å begrense konsekvenser ved en hendelse.

Avslutningsvis ble de erfaringene som ble gjort under ekstremværet Synne presentert. Geir Bruli fra Kvinesdal kommune gikk gjennom hvilke erfaringer de gjorde i forbindelse ekstremværet, mens Yngve Årøy presenterte Fylkesmannens erfaringer. Assisterende fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen delte erfaringer som var gjort i Aust-Agder innenfor samme øvingsserie