Evaluering varslingsøvelse- sommer 2016

Fylkesmannens beredskapsstab gjennomførte mandag 13. juni en uvarslet varslingøvelse for kommuner og regionale etater og aktører.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2016

Hensikten med øvelsen var å todelt

  1. Kontroll av Fylkesmannens varslingslister
  2. Kontroll av responstid ved utsendelse av varsel

I tillegg ble kommunene øvet på bruk av og rapportering gjennom DSB-CIM

Fylkesmannen ser et forbedringspotensial totalt sett i forhold til responstid men er allikevel fornøyd med varslingsøvelse all den tid det ble avdekket konkrete forbedringspunkter som det må jobbes videre med.