Agder-kommunene blant de beste på samfunnssikkerhet og beredskap

DSBs årlige undersøkelse er klar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.04.2016

Resultatene fra DSBs kommuneundersøkelse 2016 viser at 68 prosent av kommunene i Aust- og Vest-Agder jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette opprettholder inntrykket av at arbeidet er i positiv utvikling. På landsbasis ble kommunene i våre fylker nr. 3. I fjor havnet kommunene i Aust-Agder øverst på listen mens kommunene i Vest-Agder ble nr. 3

Samtidig viser undersøkelsen at det fortsatt er rom for forbedring i kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Sett i lys av at det er seks år siden kravene til kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldene, skulle resultatene vært bedre, og det forventes fortsatt forbedring. Fylkesmannen vil komme tilbake til detaljene i undersøkelsen.

29 av 30 kommuner i Aust- og Vest-Agder besvarte årets kommuneundersøkelse.