Temadag for Atomberedskapsutvalget (ABU), infopool Agder, innvandringsmyndighetene, SFAGs arbeidsgruppe på verstefallscenario og utvalgte kommuner.

Dato:
27. november 2023 10:00 - 15:00
Sted:
Hotell Scandic Sørlandsparken, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand
Arrangør:
SFAG
Målgruppe:
Atomberedskapsutvalget (ABU) Agder, Infopool Agder, Andre myndigheter som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF), NRK Sørlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (STVT), Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF), Kommunenes Sentralforbund (KS), Den Norske Kirke og andre trossamfunn, Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS, Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). SFAG sin arbeidsgruppe med oppfølging av verstefallsscenariet (AMIRA) , Utvalgte kommuner: Arendal, Kristiansand, Evje og Hornnes, Farsund, Lillesand og Agder fylkeskommune, (beredskapskoordinatorer, kommuneoverleger, informasjonsansvarlige og flyktningekoordinatorer).

Hva gjør vi i Norge dersom 2 verstefallsscenarier inntreffer samtidig?

En omfattende atomhendelse i Ukraina og omegn med et stort antall flyktninger som vil bort fra krig og atomforurensning?

Hva gjør vi i Agder?

Publisert 04.10.2023

Se vedlagte dokument for beskrivelse (nederst i høyre spalte)

Påmelding på denne lenken, innen 8. november 2023

Dato:
27. november 2023 10:00 - 15:00
Sted:
Hotell Scandic Sørlandsparken, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand
Arrangør:
SFAG
Målgruppe:
Atomberedskapsutvalget (ABU) Agder, Infopool Agder, Andre myndigheter som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF), NRK Sørlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (STVT), Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF), Kommunenes Sentralforbund (KS), Den Norske Kirke og andre trossamfunn, Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS, Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). SFAG sin arbeidsgruppe med oppfølging av verstefallsscenariet (AMIRA) , Utvalgte kommuner: Arendal, Kristiansand, Evje og Hornnes, Farsund, Lillesand og Agder fylkeskommune, (beredskapskoordinatorer, kommuneoverleger, informasjonsansvarlige og flyktningekoordinatorer).