Matsikkerhet – vi er ikke nok forberedt

Kveiteåker ved Birkenes kirke.
Hveteåker ved Birkenes kirke. Foto: Anne Kari Birkeland / Statsforvalteren i Agder.

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.

Publisert 31.10.2023

Riksrevisjonen har levert en ny undersøkelse til Stortinget. Der konkluderer de med at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.

Norsk matsikkerhet bygger på tre pilarer: Produksjon av mat i Norge, ivaretakelse av jordbruksarealene og internasjonal handel. 60 prosent av all maten vi spiser er enten importert eller produsert med importerte fôrråvarer til husdyr- og oppdrettsnæringen. Samtidig har risikobildet endret seg som følge av blant annet klimaendringer, handelsforstyrrelser og krig i Europa.

– Økt produksjon med grunnlag i norske ressurser er en viktig del av vår totale beredskap. Det er kritikkverdig at arealressursene i jordbruket ikke blir forvaltet på en fullt ut bærekraftig måte, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Overordnet vurdering

  • Det er kritikkverdig at arealressursene i jordbruket ikke forvaltes på en fullt ut bærekraftig måte, blant annet ved at betydelige jordbruksarealer av god kvalitet omdisponeres og bygges ned.
  • Det er ikke tilfredsstillende at Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i dagens norske matvareberedskap ikke har gjort bedre forberedelser dersom det skulle oppstå vesentlig svikt i tilgangen på mat eller fôr.

Konklusjoner

  • Arealressursene i jordbruket forvaltes ikke på en fullt ut bærekraftig måte.
  • Beredskapsplanlegging på matsikkerhetsområdet er mangelfull.
  • Mye av maten er importert, men forvaltningen kjenner ikke potensialet for å omstille verken produksjon eller vårt forbruk i en krisesituasjon.
  • Norge kan bli mer selvforsynt av mat ved å øke kornproduksjonen, men dagens virkemidler er ikke tilstrekkelige for å oppnå økt produksjon.

Lenke til rapporten: Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet – Dokument 3:4 (2023−2024) – riksrevisjonen.no