Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2021
05. mai - 19. mai 18 - 20 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Webinarer om introduksjonsprogram, regionreform og fylkeskommunen sine nye oppgaver Teams
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
10. mai 19 Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Webinar om Regional vassforvaltningsplan Teams
12. mai 19 Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Webinar om skogbruk og naturmangfald Teams
27. mai 21 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Basiskurs i økonomisk rådgjeving Teams
juni 2021
03. jun 22 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag Utredning og diagnostisering av demens og implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens Webinar
04. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Sensorskulering - AVLYST Digitalt
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
16. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fellessensur - AVLYST Scandic Alexandra Molde, eventuelt digitalt
oktober 2021
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Seilet
november 2021
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Demenskonferansen 2021 Digitalt
11. nov - 12. nov 45 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Ålesund
Dato Arrangement
mai 2021
05. mai - 19. mai Webinarer om introduksjonsprogram, regionreform og fylkeskommunen sine nye oppgaver
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
10. mai Webinar om Regional vassforvaltningsplan
12. mai Webinar om skogbruk og naturmangfald
27. mai Basiskurs i økonomisk rådgjeving
juni 2021
03. jun Utredning og diagnostisering av demens og implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens
04. jun Sensorskulering - AVLYST
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
16. jun Fellessensur - AVLYST
oktober 2021
26. okt - 27. okt Kampen om sjøareala
november 2021
09. nov - 10. nov Demenskonferansen 2021
11. nov - 12. nov Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal