Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2021
03. mar 9 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Inn på tunet - læring, meistring og trivsel for ungdom? Webinar
04. mar - 05. mar 9 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal legeforening Kurs i normaltariffen Webinar
10. mar 10 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i akuttmedisin Scandic Alexandra i Molde.  I Ålesund kjem vi attende til kva hotell vi skal vere på, følg med.
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
23. mar - 25. mar 12 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Teams
april 2021
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med statsforvaltarene i Trøndelag og Vestland, Troms og Finnmark, Nordland og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
juni 2021
04. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Sensorskulering - AVLYST Digitalt
16. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fellessensur - AVLYST Scandic Alexandra Molde, eventuelt digitalt
oktober 2021
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Seilet
Dato Arrangement
mars 2021
03. mar Inn på tunet - læring, meistring og trivsel for ungdom?
04. mar - 05. mar Kurs i normaltariffen
10. mar Kurs i akuttmedisin
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
23. mar - 25. mar Kurs i offentleg helsearbeid
april 2021
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
juni 2021
04. jun Sensorskulering - AVLYST
16. jun Fellessensur - AVLYST
oktober 2021
26. okt - 27. okt Kampen om sjøareala