Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangert av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2021
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
10. sep 36 NAPHA - Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Møre og Romsdal Teams
15. sep 37 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal Webinar om aldersvennleg samfunn Digitalt - Teams
28. sep 39 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal Webinar om helsehjelp Teams
oktober 2021
05. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal Hustadvika gjestegård
19. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Innføring i sosialtenestelova for nytilsette Teams
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Seilet
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Seilet, Molde
november 2021
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Demenskonferansen 2021 - AVLYST Digitalt
11. nov - 12. nov 45 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Ålesund
Dato Arrangement
september 2021
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
10. sep Digital nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Møre og Romsdal
15. sep Webinar om aldersvennleg samfunn
28. sep Webinar om helsehjelp
oktober 2021
05. okt - 07. okt Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal
19. okt - 22. okt Innføring i sosialtenestelova for nytilsette
26. okt - 27. okt Kampen om sjøareala
26. okt - 27. okt Kurs i offentleg helsearbeid
november 2021
09. nov - 10. nov Demenskonferansen 2021 - AVLYST
11. nov - 12. nov Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal