Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
februar 2021
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
03. feb 5 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Udir, KS og Statped. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis Digitalt
09. feb 6 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte om Kompetanseløftet Teams
juni 2021
04. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Sensorskulering Digitalt
16. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fellessensur Scandic Alexandra Molde, eventuelt digitalt
oktober 2021
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Seilet
Dato Arrangement
februar 2021
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
03. feb Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis
09. feb Møte om Kompetanseløftet
juni 2021
04. jun Sensorskulering
16. jun Fellessensur
oktober 2021
26. okt - 27. okt Kampen om sjøareala