Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2023
07. feb - 08. feb 6 RVTS- Midt og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Flyktningkonferansen 2023 Scandic Seilet, Molde
08. feb 6 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte om eksamen i grunnskolen 2023 Microsoft Teams
14. feb 7 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule Nettseminar
22. feb 8 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, KoRus, NAPHA Nasjonale føringar for utvikling av tenester innan rus- og psykisk helsetenesten Microsoft Teams
mars 2023
03. mar 9 Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Landbrukskonferansen 2023 Scandic Alexandra, Molde
14. mar - 15. mar 11 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Skogsamling mars 2023 Scandic Alexandra, Molde
15. mar - 16. mar 11 RVTS og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagkonferanse om Vold i Nære Relasjoner for Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Thon Hotel Kristiansund
23. mar - 24. mar 12 Høgskulen i Volda, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, KS og Skolelederforbundet Skoleleiarkonferansen 2023 Scandic Alexandra, Molde
april 2023
21. apr - 11. sep 16 - 37 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Microsoft Teams
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
mai 2023
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
31. mai - 01. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for barnehage, barnevern og skule Molde
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2023
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
Dato Arrangement
februar 2023
07. feb - 08. feb Flyktningkonferansen 2023
08. feb Møte om eksamen i grunnskolen 2023
14. feb Aktuell informasjon frå Statsforvaltaren innanfor områda barnehage, barnevern og skule
22. feb Nasjonale føringar for utvikling av tenester innan rus- og psykisk helsetenesten
mars 2023
03. mar Landbrukskonferansen 2023
14. mar - 15. mar Skogsamling mars 2023
15. mar - 16. mar Fagkonferanse om Vold i Nære Relasjoner for Tingvoll, Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure
23. mar - 24. mar Skoleleiarkonferansen 2023
april 2023
21. apr - 11. sep Webinarer prosjektledelse
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
mai 2023
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
31. mai - 01. jun Fagsamling for barnehage, barnevern og skule
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2023
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving