Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2021
28. sep 39 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal Webinar om helsehjelp Teams
oktober 2021
05. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal Hustadvika gjestegård
06. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling jordbruk for kommunane Scandic Alexandra, Molde
19. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Innføring i sosialtenestelova for nytilsette Teams
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Seilet
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Seilet, Molde
november 2021
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar Thon Hotel Fosnavåg
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Demenskonferansen 2021 - AVLYST Digitalt
11. nov - 12. nov 45 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Ålesund
16. nov - 13. jan 46 - 2 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Digital oppfølgingsdel for Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Teams eller anna videomøteverkty
24. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Webinar om vald i nære relasjonar Webinar
Dato Arrangement
september 2021
28. sep Webinar om helsehjelp
oktober 2021
05. okt - 07. okt Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal
06. okt - 07. okt Fagsamling jordbruk for kommunane
19. okt - 22. okt Innføring i sosialtenestelova for nytilsette
26. okt - 27. okt Kampen om sjøareala
26. okt - 27. okt Kurs i offentleg helsearbeid
november 2021
09. nov - 10. nov Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar
09. nov - 10. nov Demenskonferansen 2021 - AVLYST
11. nov - 12. nov Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal
16. nov - 13. jan Digital oppfølgingsdel for Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal
24. nov Webinar om vald i nære relasjonar