Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.05.2022

Svært mange nye statsborgarar i Møre og Romsdal i år

– Aldri før har vi fått så mange nye statsborgarar i løpet av eit år i Møre og Romsdal. Denne søndagen skal vi feire dei alle, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


04.05.2022

Ny podkast: Framtidsfullmakt

Har du høyrt om framtidsfullmakt? Ho er enkel å lage og lur å ha. I Norge blir alle vi som er over 18 år anbefalt å skrive ei framtidsfullmakt.


07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


17.02.2022, Endra 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


07.02.2022

Fleire har rett til fri hjelp frå advokat

Frå 1. januar 2022 vart inntektsgrensa for fri rettshjelp auka til 320.000 kroner for einslege og til 490.000 kroner i samla inntekt for ektefellar og sambuarar.


13.09.2021

Du har rett til å sjå kva stat og kommune gjer!

Veit du at du har rett til å få sjå sakspapira hos kommune og stat?


17.08.2021

Digital statsborgarseremoni 2021

Også i 2021 vert statsborgarseremonien i Møre og Romsdal digital. Seremonien vart tatt opp i fjor, og er noko redigert. Statsforvaltaren kjem med ei helsing til deg som fekk statsborgarskap i 2020 før seremonien startar.  


23.07.2021

"Hatet forvitre - Kjærlighet vinne!"

Dette er dei to siste linjene i diktet som Synnøve på 16 år skreiv i 2011. Det er dette diktet statsforvaltar Rigmor Brøste avslutta sitt minneord med i minnemarkeringa etter 22. juli terroren i Molde domkirke 10 år seinare.


11.06.2021

22. juli. 10-årsmarkering

Offisiell markering i Møre og Romsdal: 10 år sidan terroren på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel