Gravplassmyndigheit

Oppdatert 02.04.2024

Statsforvaltaren er regional gravplassmyndigheit. Oppgåvene for heile landet er samla hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Statsforalterens oppgåver er:

  • saksbehandling etter gravplasslova og gravplassforskrifta, som godkjenning av gravplassplanar og lokale vedtekter for gravplassar
  • gje innspel til arealplanar som vedkjem gravplassar 
  • klagebehandling
  • rettleie lokale gravplasstyresmakter om gravplasslova og gravplassforskrifta.

Gravplassrettleiaren er laga for å hjelpe instansar med myndigheit innan kremasjon, gravferd og gravplass. 

På nettsida til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finn du meir informasjon, nyhende og ressursdokument.

Vis meir