Støtte til politiske parti

Oppdatert 14.02.2024

Politiske parti som er registrerte i partiregisteret, kan søkje om statstilskot. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknader frå kommune- og fylkespartia. Dette gjeld også ungdomsparti på fylkesnivå. Også felleslister som er samansette av to eller fleire registrerte politiske parti, kan søkje om tilskot.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedanfor for å søkje om statstilskot på vegner av eit parti. 

Elektronisk søknadsskjema 

Meir informasjon finn du på nettstaden Partiportalen.

Vis meir