Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

28.03.2023

Fleire har rett til fri hjelp frå advokat

Frå 1. januar 2023 vart inntektsgrensa for fri rettshjelp auka til 350.000 kroner for einslege og til 540.000 kroner i samla inntekt for ektefellar og sambuarar. Nettoformuesgrensen er økt til 150.000 kroner.


07.03.2023

Gangen i ei separasjon- og skilsmissesak

Skal du sende inn ein søknad om separasjon eller skilsmisse og er usikker på saksgangen? Her gir vi deg ei kortfatta oversikt.


05.07.2022

Ny regel for advokater og rettshjelpere fra 01.07.22

Endringen gjelder ved innsending av søknader og salærkrav.


01.07.2022

Nominasjonsprosessen til Leve heile livet-prisen er i gang

Kvart år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve heile livet-prisen til ein kommune som har arbeidd ekstra godt med Leve heile livet – ein kvalitetsreform for eldre. No er nominasjonsprosessen for årets pris i gang og statsforvaltarne har ei sentral rolle.


20.05.2022

Svært mange nye statsborgarar i Møre og Romsdal i år

– Aldri før har vi fått så mange nye statsborgarar i løpet av eit år i Møre og Romsdal. Denne søndagen skal vi feire dei alle, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


04.05.2022

Ny podkast: Framtidsfullmakt

Har du høyrt om framtidsfullmakt? Ho er enkel å lage og lur å ha. I Norge blir alle vi som er over 18 år anbefalt å skrive ei framtidsfullmakt.


07.04.2022

Ny podkast: Leve heile livet

Korleis skapar vi eit aldersvennleg Møre og Romsdal? I denne episoden av "For folk og natur" snakkar vi om reforma "Leve heile livet" som skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger. Dei skal vere trygge på at dei får god hjelp når dei har behov for det. Vi får høyre om 300-metersbyen i Ulstein og om samtalar med 75-åringar i Molde. 


18.03.2022

Ny podkast: Vårt møte med krigen i Ukraina

Vi tar opp aktuelle tema i møte med krigen i Ukraina: tryggleik og beredskap, landbruk og matsikkerheit. Og så stiller vi spørsmåla: Korleis tar vi imot flyktingar og flyktningbarn i Norge? Og korleis snakkar vi med våre eigne barn om krigen? 


17.02.2022, Endret 17.02.2022

Ny podkast: Velkommen til ope hus!

Bli betre kjend med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Embetsleiinga, ved assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste, og statsforvaltar Else-May Norderhus inviterer til ope hus!


13.09.2021

Du har rett til å sjå kva stat og kommune gjer!

Veit du at du har rett til å få sjå sakspapira hos kommune og stat?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel