Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
16. nov Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin Legar i spesialisering i allmennmedisin
Søknadsfrist Tittel
15. okt Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - del 2
16. nov Tilskot til rettleiing i spesialiteten allmennmedisin