Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
12. mar Tilskot til tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov Vaksne med psykisk liding og/eller rusproblem
12. mar Tilskot til kommunale tiltak for å lette på konsekvensar av smitteverntiltak for barn og unge Barn og unge med psykisk liding som påverkast av konsekvenasr av smittetiltak under pandemien
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging Barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging
15. mar Produksjonstilskot i jordbruket – del 1 Føretak med husdyr- og planteproduksjon
20. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot  2021 Tilsette i helse- og omsorgstenestene og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
01. apr Svømming i barnehage Barnehagar
07. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
07. apr Tilskudd til aktivitetsstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
12. mar Tilskot til tilbod til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov
12. mar Tilskot til kommunale tiltak for å lette på konsekvensar av smitteverntiltak for barn og unge
12. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig/samansett oppfølging
15. mar Produksjonstilskot i jordbruket – del 1
20. mar Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot  2021
01. apr Svømming i barnehage
07. apr Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert
07. apr Tilskudd til aktivitetsstiltak for å motvirke ensomhet
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus