Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskelegstilde
10. feb Kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid Menneske med rusmiddelrelaterte problem i kommunane
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak Husdyreigarar, reineigarar og kommunar. Lokale, regionale og landsomfattande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan og søke om tilskot.
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak Husdyreigarar og reineigarar, kommunar og lokale organisasjonar
01. apr Svømming i barnehage Barnehagar
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Søknadsfrist Tittel
01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret
10. feb Kunngjering av tilskot til kommunalt rusarbeid
15. feb Tilskot konfliktdempande rovvilttiltak
15. feb Tilskot førebyggande rovvilttiltak
01. apr Svømming i barnehage
30. jun Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus