Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2023

Digital verkstad for klimabudsjett

13. april arrangerte fylkeskommunen og statsforvaltaren digitalt verkstad for kommunane i klimabudsjett. Her kan du sjå den digitale delen i opptak. Vi har også lagt ut gruppeoppgåvene og hjelpemiddel for vidare arbeid ute i kommunane.


Publisert 19.04.2023

Meir ressursar til arbeidet med berekraft i Møre og Romsdal

Volda, Ålesund, Molde og Tingvoll kommunar får alle midlar til ei toårig engasjementsstilling for berekraftkoordinator. Ressursen skal dei dele med omlandskommunane.


Publisert 24.10.2022

Kommunane sit med nøkkelen til ei berekraftig framtid

– Alle val ei kommune gjer verkar inn på miljø, økonomi og sosiale forhold. Når kommunane legg planar og strategiar må dei ha berekraftsamåla heilt fremst i panna, seier Anne Melbø og Frida Brevik hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


Publisert 02.11.2020

Fylkesmannen gjennomfører digitale dialogmøte med kommunane i haust

Fleire av dei planlagde kommunebesøka i 2020 måtte gå ut grunna covid-19 pandemien. Fylkesmannen inviterer no til digitale dialogmøte med dei resterande kommunane.


Publisert 18.03.2019

Innbyggarhøyring om grensejustering mellom Rauma og Vestnes

I samband med utgreiinga i grensejusteringssaka mellom Rauma og Vestnes, vil Opinion på vegne av Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomføre ei innbyggarhøyring i grunnkretsane Hjelvik og Våge i tidsrommet 1.-12. april 2019.


Publisert 04.10.2013

Kommunebilde og kommunedialog

Fram til kommunevalet i 2015 vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomføre dialogmøter med alle dei 36 kommunane i fylket. Til kvart møte blir det utarbeid eit kommunebilde for den aktuelle kommunen.