Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


Publisert 19.03.2024

Statsforvaltaren har gitt departementet råd i to saker om grensejustering

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal rår til å avslå søknaden om å greie ut grensejustering av Midsund frå Molde kommune til Aukra kommune. Grensejustering av Liabygda frå Stranda kommune til Fjord kommune rår Statsforvaltaren til å utgreie.


Publisert 05.01.2024

Oppmodar til meir strukturerte kommunesamarbeid

Møre og Romsdal har 200 ulike interkommunale samarbeid. Det viser ei kartlegging frå NIVI-analyse. Rapporten anbefaler meir strukturerte samarbeid, noko som kan bidra til berekraftige velferdstenester og meir utviklingsdyktige kommunar.


Publisert 25.04.2023

Digital verkstad for klimabudsjett

13. april arrangerte fylkeskommunen og statsforvaltaren digitalt verkstad for kommunane i klimabudsjett. Her har vi lagt ut gruppeoppgåvene og hjelpemiddel for vidare arbeid i kommunane.


Publisert 19.04.2023

Meir ressursar til arbeidet med berekraft i Møre og Romsdal

Volda, Ålesund, Molde og Tingvoll kommunar får alle midlar til ei toårig engasjementsstilling for berekraftkoordinator. Ressursen skal dei dele med omlandskommunane.


Publisert 24.10.2022

Kommunane sit med nøkkelen til ei berekraftig framtid

– Alle val ei kommune gjer verkar inn på miljø, økonomi og sosiale forhold. Når kommunane legg planar og strategiar må dei ha berekraftsamåla heilt fremst i panna, seier Anne Melbø og Frida Brevik hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


Publisert 02.11.2020

Fylkesmannen gjennomfører digitale dialogmøte med kommunane i haust

Fleire av dei planlagde kommunebesøka i 2020 måtte gå ut grunna covid-19 pandemien. Fylkesmannen inviterer no til digitale dialogmøte med dei resterande kommunane.