Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2023

Digital verkstad for klimabudsjett

13. april arrangerte fylkeskommunen og statsforvaltaren digitalt verkstad for kommunane i klimabudsjett. Her kan du sjå den digitale delen i opptak. Vi har også lagt ut gruppeoppgåvene og hjelpemiddel for vidare arbeid ute i kommunane.


Publisert 19.04.2023

Meir ressursar til arbeidet med berekraft i Møre og Romsdal

Volda, Ålesund, Molde og Tingvoll kommunar får alle midlar til ei toårig engasjementsstilling for berekraftkoordinator. Ressursen skal dei dele med omlandskommunane.


Publisert 24.10.2022

Kommunane sit med nøkkelen til ei berekraftig framtid

– Alle val ei kommune gjer verkar inn på miljø, økonomi og sosiale forhold. Når kommunane legg planar og strategiar må dei ha berekraftsamåla heilt fremst i panna, seier Anne Melbø og Frida Brevik hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.


Publisert 29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


Publisert 02.11.2020

Fylkesmannen gjennomfører digitale dialogmøte med kommunane i haust

Fleire av dei planlagde kommunebesøka i 2020 måtte gå ut grunna covid-19 pandemien. Fylkesmannen inviterer no til digitale dialogmøte med dei resterande kommunane.


Publisert 04.10.2013

Kommunebilde og kommunedialog

Fram til kommunevalet i 2015 vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomføre dialogmøter med alle dei 36 kommunane i fylket. Til kvart møte blir det utarbeid eit kommunebilde for den aktuelle kommunen.