Statleg samordning

Samordningsmyndighet

Statsforvaltaren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Statsforvaltaren skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.11.2021, Sist endret 19.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender - sjå opptaket her

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, opna den direktesendte lanseringa onsdag 17. november.


Publisert 14.05.2020

Tilsyn med kommunane er utsett

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine planlagde tilsyn med kommunane er utsett og vil bli flytta i tid. Ein del tilsyn vil også bli avlyst.


Publisert 14.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Frå 2020 tek fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommunar og fylkeskommunar.


Publisert 03.10.2019

Statsetatsmøtet 17. og 18. september 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte 17. og 18. september det andre statsetatsmøtet i 2019, på Union hotell i Geiranger.


Publisert 07.05.2019

Statsetatsmøte 2019

11. april 2019 var leiarane i regional stat samla til felles møte på Innlandet i Kristiansund.


Publisert 06.12.2018

Tilsynsforum i Møre og Romsdal

Tilsynsforum – møte nr. 2 i 2018, 5. des. 2018.

Tilsynsforum er ein møtestad for Fylkesmannen, andre statlege tilsyn, kontrollutvalsekreteriata og KS. Tema er samordning av statlege tilsyn i kommunane.


Publisert 14.03.2018

Statsetatsmøte 2018

8. mars 2018, samla Fylkesmannen i Møre og Romsdal leiarar i dei statlege verskemdene i fylket til Statsetatsmøte i Ålesund.