Fagleg brukarstøtte for tilsynskalenderen

Statsforvaltaren i det einskilde embete har ansvar for den faglege brukarstøtta for tilsynskalenderen. 

Tilsynskalenderen

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Fagleg brukarstøtte

Tilsynskoordinator i kvart embete.


Publisert 09.03.2021

Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Departementet har gitt Statsforvalterens fellestjenester(STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal(SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets siste fase. 


Teknisk brukarstøtte

Det er Statsforvalterens Fellestjeneste (STAF) som har teknisk brukarstøtte for tilsynskalenderen. Gå til brukarstøtte for å melde inn feil eller forespørsel om hjelp.