Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fagleg brukarstøtte for tilsynskalenderen

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har ansvar for den faglege brukarstøtta for tilsynskalenderen. 

Tilsynskalenderen

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Kontaktpersonar

Det er direktør Grete Teigland og tilsynskoordinator Åse Hansen som svarar ut dei faglege spørsmåla omkring tilsynskalenderen.

Vigdis Rotlid Vestad er prosjektleiar for siste fase i prosjektet rundt ny tilsynskalender. Les meir om det her ...


09.03.2021

Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Departementet har gitt Statsforvalterens fellestjenester(STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal(SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets siste fase. 


Kontaktpersoner

Teknisk brukarstøtte

Det er Statsforvalterens Fellestjeneste (STAF) som har teknisk brukarstøtte for tilsynskalenderen. Gå til brukarstøtte for å melde inn feil eller forespørsel om hjelp.