Statleg samordning

Samordningsmyndighet

Statsforvaltaren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Statsforvaltaren skal ta samordningsinitiativ i fylket overfor andre statlige virksomheter og andre aktører der det er aktuelt, for sikre at nasjonale mål nås på tvers av nivå og sektorer, og for å sikre samordning av statens styring av kommunene.


Publisert 15.11.2021, Sist endra 19.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender - sjå opptaket her

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, opna den direktesendte lanseringa onsdag 17. november.


Publisert 14.05.2020

Tilsyn med kommunane er utsett

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine planlagde tilsyn med kommunane er utsett og vil bli flytta i tid. Ein del tilsyn vil også bli avlyst.


Publisert 14.01.2020

Tilsynskalender for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar

Frå 2020 tek fylkesmennene og fleire andre statlege tilsynsetatar i bruk ein felles nasjonal tilsynskalender for tilsyn med kommunar og fylkeskommunar.


Publisert 03.10.2019

Statsetatsmøtet 17. og 18. september 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte 17. og 18. september det andre statsetatsmøtet i 2019, på Union hotell i Geiranger.


Publisert 07.05.2019

Statsetatsmøte 2019

11. april 2019 var leiarane i regional stat samla til felles møte på Innlandet i Kristiansund.


Publisert 06.12.2018

Tilsynsforum i Møre og Romsdal

Tilsynsforum – møte nr. 2 i 2018, 5. des. 2018.

Tilsynsforum er ein møtestad for Fylkesmannen, andre statlege tilsyn, kontrollutvalsekreteriata og KS. Tema er samordning av statlege tilsyn i kommunane.


Publisert 14.03.2018

Statsetatsmøte 2018

8. mars 2018, samla Fylkesmannen i Møre og Romsdal leiarar i dei statlege verskemdene i fylket til Statsetatsmøte i Ålesund.