Forventningsbrev

Oppdatert 05.01.2024

Kvart år sender Statsforvaltaren ut eit forventningsbrev til kommunane. Her informerer vi om sentrale forventningar og oppdrag frå nasjonale myndigheiter.

Forventningsbrevet er skrive til politisk og administrativ leiing i kommunane, og til politiske utval og andre aktuelle medarbeidarar.

Forventningsbrevet erstattar ikkje statens fortløpande styringskommunikasjon med kommunane. Brevet samordnar forventningane, og målet er at det skal skape samarbeid og dialog.