Forventningsbrev 2024

Tre eksemplarer av Forventningsbrevet og portrett av Else-May Norderhus
Forventningsbrevet løftar fram dei nasjonale forventningane til kommunane. FN sine berekraftsmål og innspel til kommunane si planlegging er gjennomgåande i brevet. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal / Erik Birkeland/Tingh.

Forventningsbrevet 2024 går til kommunane i Møre og Romsdal. I brevet informerer Statsforvaltaren om sentrale forventningar og oppdrag frå nasjonale myndigheiter.

Publisert 05.01.2024, Sist endra 10.01.2024

Forventningsbrevet er skrive til politisk og administrativ leiing i kommunane, og til politiske utval og andre aktuelle medarbeidarar.

Nasjonale forventningar – berekraft og innspel til planlegging

Brevet gir ei oversikt over oppgåver og satsingar i nasjonal politikk, og løfter opp forventningane til kommunane. FN sine berekraftsmål og innspel til kommunane si planlegging er gjennomgåande i brevet.

Målet er at brevet skal samordne, skape samarbeid og dialog - gjerne også over kommunegrenser.

Presentasjon

I år har vi laga ein powerpoint-presentasjon som kommunane kan nytte i ulike møte der forventningane er tema. 

Kommunane må gjerne fylle inn med eigne slides der de seier noko om korleis dykkar kommune vil møte forventningane.