23.05.2024

Vellykket fagsamling om ville pollinerende insekter

Sist uke arrangerte Statsforvalteren i Rogaland, sammen med NIBIO, og kommunene Sandnes, Stavanger og Tysvær, en fagsamling om ville pollinerende insekter. Vi fikk faglig påfyll om insektene og det de trenger for å leve og trives, og lærte mer om arbeidet som gjøres i fylket for å bedre forholdene for denne viktige artsgruppen. Miljødirektoratet satte det hele i et nasjonalt perspektiv. Erfaringer ble utvekslet, og nye kontakter opprettet.


21.05.2024

Rettleiar for planlegging for bortfall av digitale tenester

DSB har utarbeidd ein temarettleiar for å bidra til å auke medvitet om digitale trusslar og digital tryggleik i samfunnstryggleiksarbeidet til kommunane. 


16.05.2024, Endra 16.05.2024

Presseinvitasjon: Kongeparet besøker Rogaland 28.–30. mai

Hans Majestet Kongen og Hennar Majestet Dronninga legg ut på ny fylkestur i mai 2024. I Rogaland går turen til Lund, Randaberg og Vindafjord.


14.05.2024

Bærekraftsuka 2024

Uke 40: Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka for 4.gang!


08.05.2024

Utlysing av tilretteleggingsmidlar for 2024/2025 for barnehagelærarstudentar på ABLU og deltidsstudie

Samarbeidsforum i Rogaland har gitt Statsforvaltaren i Rogaland fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidlar for studieåret 2024/2025. Dette er ein del av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.    

Samarbeidsforum har satt av kr 7 250 000 til formålet.  


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium