26.01.2023

Privat heimeopplæring

Skuleåret 2022/2023 er det 13 barn i Rogaland som får privat heimeopplæring. Denne opplæringa inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at heimeopplæringa er tilsvarande som opplæring gitt i den offentlege skulen. 


23.01.2023

Hvem har ansvaret for det boligsosiale arbeidet?

Det boligsosiale ansvaret har lenge vært delt mellom flere forvaltningsaktører. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på boligmarkedet, mens en rekke statlige aktører skal sikre gode rammebetingelser for kommunene, for eksempel gjennom økonomiske virkemidler, kunnskapsoverføring og veiledning.


20.01.2023

Kommunalt rusarbeid ny ordning 2023

Tilskudd til kommunaltrusarbeid - ny ordningen -  er utlyst, og klar til å søkes på. 


18.01.2023

Landbrukskonferansen 2023

Påmeldinga er opna! Bli med på årets Landbrukskonferanse måndag 20. mars. Her får du fagleg påfyll, og kan møte både kjenningar og nye folk. Tema for dagen blir " Mat må me ha- bonden, jorda og naturen i samspel". Vi håper å sjå deg i Stavanger.  


16.01.2023

Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehagen har en plikt til å ta hensyn til hvert enkelt barn og gjøre individuelle tilpasninger innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Tilbudet skal tilpasses ut fra blant annet barnets funksjonsnivå. Det følger av blant annet barnehageloven § 2.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium