Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2022
07. des - 11. sep 49 - 37 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Teams
februar 2023
07. feb - 08. feb 6 Norsk Landbruksrådgiving, Debio, Matvalget, Norges Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlaget, Statsforvalteren, Norsøk, Økologisk Norge Landbrukets økologikongress 2023 Thon Hotel Oslo Airport
08. feb - 09. feb 6 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Gaffel og karaffel, Øvre holmegate 20, Stavanger
17. feb 7 Statsforvalteren i Rogaland Sandnes: Samling om våreksamen og standpunktklagebehandling Quality Hotel Residence i Sandnes
21. feb 8 Statsforvalteren i Rogaland Haugesund: Samling om våreksamen og standpunktklagebehandling Scandic Maritim, Haugesund
mars 2023
08. mar 10 Statsforvalteren i Rogaland Planlegging og samarbeid for et trygt hjem for alle- ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
16. mar - 17. mar 11 Statsforvalteren i Rogaland Innstillingsmøte samarbeidsforum Thon Hotel Maritim
20. mar 12 Rogaland fylkeskommune, KS, Landbruksråd Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Statsforvaltaren i Rogaland Landbrukskonferansen 2023 IMI Forum, Stavanger
21. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KoRus Stavanger, SIFER, RIO og Sandnes kommune Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 Gaffel og Karaffel, Øvre Holmeg. 20, Stavanger
april 2023
13. apr - 14. apr 15 Statsforvalteren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
13. apr 15 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
18. apr 16 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling- Økonomisk rådgivning Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
26. apr 17 Sola kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sauda kommune, UiS, KS og Statsforvalteren i Rogaland Innovasjonskonferansen i Rogaland Sola kulturhus
mai 2023
03. mai 18 Utsira kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling på Utsira Utsira
03. mai 18 Utsira kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling på Utsira Utsira
09. mai 19 Gjesdal kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling i Gjesdal Gjesdal
10. mai 19 Hå kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling i Hå
11. mai 19 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling - Barneperspektivet i NAV Gaffel og karaffel, Øvre holmegate 20, Stavanger
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
24. mai 21 Statsforvalteren i Rogaland, KS Rogaland Kommuneøkonomidagen 2023 Clarion Hotel Energy Stavanger
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
oktober 2023
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
Dato Arrangement
desember 2022
07. des - 11. sep Webinarer prosjektledelse
februar 2023
07. feb - 08. feb Landbrukets økologikongress 2023
08. feb - 09. feb Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
17. feb Sandnes: Samling om våreksamen og standpunktklagebehandling
21. feb Haugesund: Samling om våreksamen og standpunktklagebehandling
mars 2023
08. mar Planlegging og samarbeid for et trygt hjem for alle- ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet
16. mar - 17. mar Innstillingsmøte samarbeidsforum
20. mar Landbrukskonferansen 2023
21. mar Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023
april 2023
13. apr - 14. apr Kurs i offentleg helsearbeid
13. apr Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
18. apr Fagsamling- Økonomisk rådgivning
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
26. apr Innovasjonskonferansen i Rogaland
mai 2023
03. mai SMIL/RMP- samling på Utsira
03. mai SMIL/RMP- samling på Utsira
09. mai SMIL/RMP- samling i Gjesdal
10. mai SMIL/RMP- samling i Hå
11. mai Fagsamling - Barneperspektivet i NAV
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
24. mai Kommuneøkonomidagen 2023
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2023
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving