Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2021
08. mar 10 Statsforvalteren i Rogaland Webinar om forvaltningsloven og offentlighetsloven Webinar (Teams)
09. mar 10 Statsforvaltaren i Rogaland og USHT Rogaland Velkommen til utviklingskonferansen 2021 som vert arrangert i samarbeid med USHT Rogaland. digitalt
10. mar 10 Statsforvaltaren i Rogaland Teamsmøte – Barneperspektivet i Nav Teams
11. mar 10 Statsforvaltaren i Rogaland Om å nytte heile potensialet på garden Teams
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
15. mar 11 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune, NHO, LO, Landbruksråd Rogaland, KS, og Rogaland landbruksselskap Digital landbrukskonferanse – Alle vil ha matjorda, men til kva? Digital direktesending og livestreaming av debatt frå Stavanger Aftenblad
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Innovasjon Norge, Vestland Bondelag og Gardsvarmeprosjekt Vestlandet Webinar bioenergi - lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden Teams
18. mar 11 Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Vestland og Rogaland Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet Digital samling - lenke blir sendt påmelde deltakarar
19. mar 11 Statsforvaltaren i Rogaland, AT skog Webinar for skogeigarar; praktisk bruk av skogbruksplanen Teams
23. mar - 24. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Teams
25. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Husbanken Webinar: Hva bør man følge med på i forløpet fra leiekontrakt til utbetaling og inndrivelse av depositum Webinar
april 2021
14. apr - 22. apr 15 - 16 Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Samling om ny integreringslov Teams
15. apr - 16. apr 15 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Teams
15. apr 15 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
22. apr 16 Kommunane, KS, UiS, Statsforvaltaren i Rogaland Innovasjonskonferansen 2021 Digitalt
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
26. mai 21 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
Dato Arrangement
mars 2021
08. mar Webinar om forvaltningsloven og offentlighetsloven
09. mar Velkommen til utviklingskonferansen 2021 som vert arrangert i samarbeid med USHT Rogaland.
10. mar Teamsmøte – Barneperspektivet i Nav
11. mar Om å nytte heile potensialet på garden
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
15. mar Digital landbrukskonferanse – Alle vil ha matjorda, men til kva?
15. mar Webinar bioenergi - lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden
18. mar Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet
19. mar Webinar for skogeigarar; praktisk bruk av skogbruksplanen
23. mar - 24. mar Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
25. mar Webinar: Hva bør man følge med på i forløpet fra leiekontrakt til utbetaling og inndrivelse av depositum
april 2021
14. apr - 22. apr Samling om ny integreringslov
15. apr - 16. apr Kurs i offentleg helsearbeid
15. apr Teams-møte – økonomisk rådgivning
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
22. apr Innovasjonskonferansen 2021
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
26. mai Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav
juni 2021
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
10. jun Teams-møte – økonomisk rådgivning