Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2022
28. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland / Rogaland fylkeskommune Webinar om klimakrav i reguleringsplaner Microsoft Teams
28. sep - 29. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Agder Kulturlandskapskurs Grand hotell Egersund
30. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om forureining frå jordbruket Digitalt, på Teams
oktober 2022
03. okt - 06. okt 40 Kompetansenettverk for lokalmat Sør Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk Stavanger Ysteri, Rylkegata 13, Stavanger
04. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med fleire Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Sandeid Sandeid Samfunnshus, Sandeidvegen 813, Sandeid
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Trygt og godt på skolen og i barnehagen Teams
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
06. okt - 07. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
06. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med fleire Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Øksnevad Auditoriet på Øksnevad vgs, Jærvegen 990, Klepp
12. okt - 02. nov 41 - 44 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helsehuset i Stavanger kommune, Regionalt kompetansesenter for Statsforvalteren rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Kompetansesenter for rus i Rogaland (KORUS) og SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling Fagdag om alkohol og aldring Stavanger: Gaffel og Karaffel, Øvre Holmegate 20 / Haugesund: undervisningslokaler Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29
17. okt - 18. okt 42 Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland Nettverks- og erfaringssamling Scandic Sandefjord
18. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Samarbeidsmøte mellom kommuneoverlegene og fylkeslegen i Rogaland 18.10.2022 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
19. okt - 20. okt 42 NLR Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Kurs i marknadshage Genoloftet, Postvegen 212, Særheim i Klepp.
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling barnehagemyndighet Teams
25. okt 43 Koordinerande enhet ved Stavanger universitetssjukehus i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland Møteplassen innen habilitering og rehabilitering Stavanger universitetssjukehus, Aula sydbygget
25. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling 2. Spes.ped Statens Hus, Møterom 3 i første etasje
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022 Radisson Blu Atlantic Hotel
27. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen Digitalt
27. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland og Utdanningsdirektoratet Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen TEAMS
november 2022
07. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Åpning 2022 Facebook live
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka i november Webinar
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2022 Clarion Hotel Air, Sola + digitalt
14. nov 46 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester Quality Hotel Maritim, Haugesund
22. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Økonomisk rådgivning Clarion hotel Energy, Ishockeyveien 2 Stavanger
29. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Radisson BLU Atlantic, Stavanger
29. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger Rus- og psykisk helsekonferansen 2022 Radisson Blu Atlantic Hotell
30. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, Olav V s gate 3
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
07. des 49 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs om kommunale garantier Digitalt
14. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling- Barneperspektivet i Nav Sola Strand hotell, Axel Lunds veg 27, Sola
Dato Arrangement
september 2022
28. sep Webinar om klimakrav i reguleringsplaner
28. sep - 29. sep Kulturlandskapskurs
30. sep Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om forureining frå jordbruket
oktober 2022
03. okt - 06. okt Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk
04. okt Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Sandeid
05. okt Trygt og godt på skolen og i barnehagen
05. okt På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
06. okt - 07. okt Kurs i offentleg helsearbeid
06. okt Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Øksnevad
12. okt - 02. nov Fagdag om alkohol og aldring
17. okt - 18. okt Nettverks- og erfaringssamling
18. okt Samarbeidsmøte mellom kommuneoverlegene og fylkeslegen i Rogaland 18.10.2022
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
19. okt - 20. okt Kurs i marknadshage
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
20. okt Regelverksamling barnehagemyndighet
25. okt Møteplassen innen habilitering og rehabilitering
25. okt Regelverksamling 2. Spes.ped
26. okt Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022
27. okt Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen
27. okt Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen
november 2022
07. nov Bærekraftsuka: Åpning 2022
08. nov - 11. nov Inn på tunet-uka i november
09. nov Oppvekstkonferansen 2022
14. nov Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester
22. nov Nettverkssamling- Økonomisk rådgivning
29. nov Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
29. nov Rus- og psykisk helsekonferansen 2022
30. nov Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV
desember 2022
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember
07. des Kurs om kommunale garantier
14. des Fagsamling- Barneperspektivet i Nav