Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2021
27. aug 34 Rogaland landbrukspark, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket Øksnevad vidaregåande skole
september 2021
14. sep 37 RVTS, Statsforvalterne i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
15. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland og Sør-Rogaland jordskifterett Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte Digitalt på Teams
16. sep 37 Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Vindafjord kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid Vikedal, Vindafjord kommune
16. sep 37 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling skole TEAMS
23. sep 38 Bygg i tre- Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september Teams
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Radisson Blue Atlantic i Stavanger
oktober 2021
07. okt - 08. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet Radisson Blue Atlantic i Stavanger
28. okt 43 Kystskogbruket i samarbeid med Rogaland skognæringsforum, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland Suldal, Sand/Suldalsosen
november 2021
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2021 Livesending/digitalt
18. nov - 19. nov 46 Statsforvalteren i Vestland og Rogaland Work shop – Prosjekt Bolig for velferd Clarion hotel Energy
desember 2021
02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
Dato Arrangement
august 2021
27. aug Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket
september 2021
14. sep Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
15. sep Webinar – eiendomslovgiving; jordlov-, konsesjonslov og jordskifte
16. sep Klimatiltak i landbruket - lokal næringsutvikling og samarbeid
16. sep Regelverksamling skole
23. sep Alle gode ting er bygg i tre - et skoleeksempel! Hold av 23. september
28. sep - 29. sep Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
oktober 2021
07. okt - 08. okt Kurs i offentleg helsearbeid
19. okt - 20. okt Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet
28. okt Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland
november 2021
10. nov - 11. nov Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving
16. nov Oppvekstkonferansen 2021
18. nov - 19. nov Work shop – Prosjekt Bolig for velferd
desember 2021
02. des Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav