Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2021
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
21. mai 20 RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar? Teams, lenke blir tilsendt
26. mai 21 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
27. mai 21 KS og Statsforvaltaren i Rogaland Kommuneøkonomidagen 2021 Digitalt
28. mai 21 RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar? Teams, lenke blir tilsendt
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Digital nettverkssamling for ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet Teams
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
august 2021
27. aug 34 Rogaland landbrukspark, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket Øksnevad vidaregåande skole
Dato Arrangement
mai 2021
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
21. mai Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar?
26. mai Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav
27. mai Kommuneøkonomidagen 2021
28. mai Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar?
juni 2021
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
10. jun Digital nettverkssamling for ansatte som jobber med kvalifiseringsprogrammet
10. jun Teams-møte – økonomisk rådgivning
august 2021
27. aug Konferanse - omstilling og vekst for Rogalandslandbruket