Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2021
27. jan - 28. jan 4 Statsforvalteren i Rogaland Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 4 Teams live-event
februar 2021
03. feb 5 Statsforvalteren i Rogaland Informasjonsmøte om tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov» Teams
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
03. feb 5 Statsforvalteren i Rogaland Informasjonsmøte om tilskuddsordningen «Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging» Teams
04. feb 5 Fylkesmannen i Rogaland Digital samling. Trygt og godt skolemiljø - Aktivitetsplikten i praksis Teams
11. feb 6 Statsforvalteren i Rogaland og Utdanningsdirektoratet Oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Digitalt
11. feb 6 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
24. feb 8 KoRus Vest Stavanger og Statsforvalteren i Rogaland Hva viser evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet? Teams
mars 2021
08. mar 10 Statsforvalteren i Rogaland Webinar om forvaltningsloven og offentlighetsloven Webinar (Teams)
09. mar 10 Statsforvaltaren i Rogaland og USHT Rogaland Velkommen til utviklingskonferansen 2021 som vert arrangert i samarbeid med USHT Rogaland. digitalt
15. mar 11 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune, NHO, LO, Landbruksråd Rogaland, KS, og Rogaland landbruksselskap Digital landbrukskonferanse – Alle vil ha matjorda, men til kva? Digital direktesending og livestreaming av debatt frå Stavanger Aftenblad
25. mar 12 Statsforvalteren i Rogaland Webinar: Hva bør man følge med på i forløpet fra leiekontrakt til utbetaling og inndrivelse av depositum Webinar
april 2021
15. apr - 16. apr 15 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
15. apr 15 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
juni 2021
10. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Teams-møte – økonomisk rådgivning Teams
Dato Arrangement
januar 2021
27. jan - 28. jan Regional samling, Inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 4
februar 2021
03. feb Informasjonsmøte om tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte hjelpebehov»
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
03. feb Informasjonsmøte om tilskuddsordningen «Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging»
04. feb Digital samling. Trygt og godt skolemiljø - Aktivitetsplikten i praksis
11. feb Oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
11. feb Teams-møte – økonomisk rådgivning
24. feb Hva viser evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet?
mars 2021
08. mar Webinar om forvaltningsloven og offentlighetsloven
09. mar Velkommen til utviklingskonferansen 2021 som vert arrangert i samarbeid med USHT Rogaland.
15. mar Digital landbrukskonferanse – Alle vil ha matjorda, men til kva?
25. mar Webinar: Hva bør man følge med på i forløpet fra leiekontrakt til utbetaling og inndrivelse av depositum
april 2021
15. apr - 16. apr Kurs i offentleg helsearbeid
15. apr Teams-møte – økonomisk rådgivning
juni 2021
10. jun Teams-møte – økonomisk rådgivning