Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2022
19. mai 20 Hjelmeland kommune og Statsforvalteren i Rogaland. Regional samling om RMP/SMIL i Ryfylke Hjelmeland
19. mai 20 Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer Teams
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgivning 23.-24. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
24. mai 21 Tysvær kommune og Statsforvaltaren i Rogaland Regional samling om RMP/SMIL på Haugalandet Haugesund
24. mai 21 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Clarion Energy Hotel, Stavanger
24. mai 21 Skogselskapet i Rogaland, Norsk gartnerforbund, Statsforvaltaren i Rogaland, CH4 og Rogaland fylkeskommune Fagdag på Bryne om flisbasert bioenergi til oppvarming av veksthus Bryne kro og hotell, Morenefaret 3, 4340 Bryne
24. mai 21 KS og Statsforvaltaren i Rogaland Kommuneøkonomidagen 2022 Clarion Hotel Stavanger
31. mai 22 Statsforvalteren i Rogaland Inspirasjonstur - Verdiskaping på gårdens premisser Sandnes og Gjesdal
juni 2022
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltaren i Rogaland, landbruksavdelinga Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland Utstein kloster hotell, Mosterøyveien 661, Mosterøy
09. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Teams
10. jun 23 Husbanken, Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Rogaland, Housing First Bergen og NAPHA Digital opplæring i Housing First Webinar
14. jun 24 Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune Grønt skifte i praksis - fagseminar om økonomiske klimatiltak i skog Villa Rosehagen Jørpeland. Adresse: Vågabakken 1, 4100 Jørpeland
16. jun 24 USHT Helse Fonna, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestland Utviklingskonferanse i Haugesund Quality Hotel Maritim Haugesund
september 2022
08. sep 36 USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Utviklingskonferansen 2022 Clarion Hotel Energy
20. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland Samling for nyansatte rådgivere i PPT Statens Hus , Møterom 1 i første etasje
oktober 2022
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
november 2022
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2022 kommer
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
Dato Arrangement
mai 2022
19. mai Regional samling om RMP/SMIL i Ryfylke
19. mai Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgivning 23.-24. mai
24. mai Regional samling om RMP/SMIL på Haugalandet
24. mai Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
24. mai Fagdag på Bryne om flisbasert bioenergi til oppvarming av veksthus
24. mai Kommuneøkonomidagen 2022
31. mai Inspirasjonstur - Verdiskaping på gårdens premisser
juni 2022
08. jun - 09. jun Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland
09. jun Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
10. jun Digital opplæring i Housing First
14. jun Grønt skifte i praksis - fagseminar om økonomiske klimatiltak i skog
16. jun Utviklingskonferanse i Haugesund
september 2022
08. sep Utviklingskonferansen 2022
20. sep Samling for nyansatte rådgivere i PPT
oktober 2022
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
november 2022
09. nov Oppvekstkonferansen 2022
desember 2022
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember