Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2021
25. okt 43 Statsforvaltaren Skjerpa aktivitetsplikt når ein vaksen krenkjer elevar Teams
25. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen Digitalt
26. okt 43 Statsforvaltaren i Rogaland Berekraftsveka: Korleis ivareta samspelet mellom klima og miljø i planer etter plan- og bygningsloven Teams
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Betyr kommunestruktur noe for byområdenes bærekraft? Teams
27. okt 43 Statsforvaltaren i Rogaland, Klimapartnere Rogaland og Grønn by Berekraftveka: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp Webinar på Teams
27. okt 43 Naturvernforbundet i Rogaland, Klimanettverk Jæren, Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune Solenenergi i landbruket Mostun natursenter
28. okt 43 Kystskogbruket i samarbeid med Rogaland skognæringsforum, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland Sand i Suldal. Kulturhuset, Løhaugen 1
november 2021
03. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland og KoRus Stavanger Rus- og psykisk helsekonferansen 2021 Scandic Stavanger Forus hotell
04. nov 44 Husbanken, Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Rogaland, Housing First Bergen og NAPHA Digital opplæring i Housing First Webinar
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
11. nov - 18. nov 45 - 46 NIBIO og Statsforvaltarane i Agder og Rogaland Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern Teams
11. nov 45 Skogselskapet i Rogaland, Statsforvaltaren i Rogaland, CH4 og Rogaland fylkeskommune Fagdag på Bryne om bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket Bryne kro og hotell, Morenefaret 3, 4340 Bryne
11. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland BASIL samling 2021 TEAMS
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2021 Livesending/digitalt
17. nov 46 Statsforvaltaren i Rogaland, landbruksavdelinga Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning i Rogaland Clarion hotell Energy, Stavanger
18. nov 46 RVTS Vest Regional konferanse om veteraner og deres familier Tabernaklet, Marken 27, Bergen
18. nov - 19. nov 46 Statsforvalteren i Vestland og Rogaland Work shop – Prosjekt Bolig for velferd Clarion hotel Energy
22. nov 47 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
24. nov - 25. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 4 Clarion hotel Energy
desember 2021
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digital
01. des - 02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021 Sola Strandhotell
02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
mars 2022
21. mar 12 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rogaland bondelag, Agrovisjon, KS, NHO Rogaland, LO Rogaland, Landbruksråd Rogaland og Rogaland landbruksselskap Landbrukskonferansen 2022 Radisson Blu Atlantic hotel i Stavanger
Dato Arrangement
oktober 2021
25. okt Skjerpa aktivitetsplikt når ein vaksen krenkjer elevar
25. okt Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen
26. okt Berekraftsveka: Korleis ivareta samspelet mellom klima og miljø i planer etter plan- og bygningsloven
26. okt Bærekraftsuka: Betyr kommunestruktur noe for byområdenes bærekraft?
27. okt Berekraftveka: Slik kan kommunane i Rogaland stille klimakrav i offentlege innkjøp
27. okt Solenenergi i landbruket
28. okt Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland
november 2021
03. nov Rus- og psykisk helsekonferansen 2021
04. nov Digital opplæring i Housing First
10. nov - 11. nov Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving
11. nov - 18. nov Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern
11. nov Fagdag på Bryne om bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket
11. nov BASIL samling 2021
16. nov Oppvekstkonferansen 2021
17. nov Fagsamling for kommunal landbruksforvaltning i Rogaland
18. nov Regional konferanse om veteraner og deres familier
18. nov - 19. nov Work shop – Prosjekt Bolig for velferd
22. nov Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
24. nov - 25. nov Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 4
desember 2021
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
01. des - 02. des Barnevernledersamling 1.-2. desember 2021
02. des Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav
mars 2022
21. mar Landbrukskonferansen 2022