Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2021
24. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
24. sep 38 Klimanettverk Jæren med Naturvernforbundet i Rogaland og Statsforvaltaren i Rogaland Solenergi i landbruket Lensmannsløa, Løehagen, Varhaug,
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Radisson Blue Atlantic i Stavanger
29. sep 39 Statsforvalteren i Rogaland Tiltak i skolemiljøsaker Teams live-event
oktober 2021
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
07. okt - 08. okt 40 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet Radisson Blue Atlantic i Stavanger
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
19. okt - 20. okt 42 Norges Bondelag og Inn på Tunet Norge SA Nasjonal fagsamling for Inn på tunet Scandic Ambassadeur Drammen
20. okt 42 Statsforvaltaren i Rogaland ved landbruksavdelinga Lokal mjølkeforedling; regelverk og forretningsmodeller Teams
25. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen Digitalt
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka 2021: Webinar om økonomisk modell med Vista Analyse Teams
28. okt 43 Kystskogbruket i samarbeid med Rogaland skognæringsforum, Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland Suldal, Sand/Suldalsosen
november 2021
03. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland og KoRus Stavanger Rus- og psykisk helsekonferansen 2021 Scandic Stavanger Forus hotell
10. nov - 11. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving Scandic Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund
11. nov 45 NIBIO og Statsforvaltarane i Agder og Rogaland Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern – Gjennomgang av viktige verktøy til kommunal arealforvaltning og jordvern Teams
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland Oppvekstkonferansen 2021 Livesending/digitalt
18. nov - 19. nov 46 Statsforvalteren i Vestland og Rogaland Work shop – Prosjekt Bolig for velferd Clarion hotel Energy
desember 2021
02. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Ventilene Viste Strandhotell
Dato Arrangement
september 2021
24. sep Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
24. sep Solenergi i landbruket
28. sep - 29. sep Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
29. sep Tiltak i skolemiljøsaker
oktober 2021
06. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
07. okt - 08. okt Kurs i offentleg helsearbeid
19. okt - 20. okt Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet
19. okt - 20. okt Regional samling, Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5
19. okt - 20. okt Nasjonal fagsamling for Inn på tunet
20. okt Lokal mjølkeforedling; regelverk og forretningsmodeller
25. okt Bærekraftsuka: Nå er det barn og unge sin tur! Bolig for bærekraftig oppvekst i kommunen
26. okt Bærekraftsuka 2021: Webinar om økonomisk modell med Vista Analyse
28. okt Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland
november 2021
03. nov Rus- og psykisk helsekonferansen 2021
10. nov - 11. nov Nettverkssamling – økonomisk rådgjeving
11. nov Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern – Gjennomgang av viktige verktøy til kommunal arealforvaltning og jordvern
16. nov Oppvekstkonferansen 2021
18. nov - 19. nov Work shop – Prosjekt Bolig for velferd
desember 2021
02. des Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav