Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2022
25. aug 34 Helse Fonna, Statsforvalterne i Vest og Rogaland, Høgskulen i Vestandet, Fousam Recovery Base, Bømlo, Karmøy, Haugesund, KoRus Stavanger Rus- og psykiskhelse fagdag Høgskulen Vestland, avdeling Haugesund, auditoriet
29. aug 35 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Rogaland bondelag Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om friluftsliv Digitalt på Teams
31. aug - 01. sep 35 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Quality Hotel Maritim Haugesund,Åsbygata 3 5528 Haugesund.
september 2022
08. sep 36 USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Utviklingskonferansen 2022 Clarion Hotel Energy
14. sep - 15. sep 37 Statsforvaltaren i Rogaland Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap Utstein Kloster hotell, Stavanger kommune
20. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland Samling for nyansatte rådgivere i PPT Statens Hus , Møterom 1 i første etasje
21. sep 38 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Housing First - webinar om erfaringer i kommunene Digitalt (Teams)
28. sep - 29. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Agder Kulturlandskapskurs Grand hotell Egersund
oktober 2022
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Webinar: Forebyggende arbeid Teams
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
06. okt - 07. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
november 2022
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022 kommer
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
Dato Arrangement
august 2022
25. aug Rus- og psykiskhelse fagdag
29. aug Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om friluftsliv
31. aug - 01. sep Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
september 2022
08. sep Utviklingskonferansen 2022
14. sep - 15. sep Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap
20. sep Samling for nyansatte rådgivere i PPT
21. sep Housing First - webinar om erfaringer i kommunene
28. sep - 29. sep Kulturlandskapskurs
oktober 2022
05. okt Webinar: Forebyggende arbeid
05. okt På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
06. okt - 07. okt Kurs i offentleg helsearbeid
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
november 2022
09. nov Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022
desember 2022
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember