Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2022
07. des - 11. sep 49 - 37 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Teams
mars 2023
28. mar 13 Rogaland fylkeskommune Nettmøte om tilskotsordningar for næringsutvikling Digitalt
30. mar 13 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Microsoft Teams
april 2023
13. apr - 14. apr 15 Statsforvalteren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
13. apr 15 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
18. apr 16 Statsforvalteren i Rogaland, i samarbeid med KS Inspirasjonssamling om Kommunenes plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer Folkets hus, Løkkeveien 22, Stavanger
18. apr 16 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling- Økonomisk rådgivning Gaffel og karaffel, Øvre Holmegate 20, Stavanger
20. apr 16 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), Husbanken og Kinn kommune. Webinar om Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid Webinar
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
26. apr 17 Sola kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, UiS, KS og Statsforvalteren i Rogaland Innovasjonskonferansen i Rogaland Sola kulturhus
27. apr 17 Utsira kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling på Utsira Utsira
mai 2023
09. mai 19 Gjesdal kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling i Gjesdal Gjesdal
10. mai 19 Hå kommune og Statsforvaltaren i Rogaland SMIL/RMP- samling i Hå
11. mai 19 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling - Barneperspektivet i NAV Gaffel og karaffel, Øvre holmegate 20, Stavanger
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
24. mai 21 Statsforvalteren i Rogaland, KS Rogaland Kommuneøkonomidagen 2023 Clarion Hotel Energy Stavanger
juni 2023
08. jun 23 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Gaffel & Karaffel
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
oktober 2023
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
november 2023
08. nov - 09. nov 45 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Clarion Hotel Energy
Dato Arrangement
desember 2022
07. des - 11. sep Webinarer prosjektledelse
mars 2023
28. mar Nettmøte om tilskotsordningar for næringsutvikling
30. mar Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
april 2023
13. apr - 14. apr Kurs i offentleg helsearbeid
13. apr Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
18. apr Inspirasjonssamling om Kommunenes plan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer
18. apr Fagsamling- Økonomisk rådgivning
20. apr Webinar om Housing First-metoden i bustadsosialt arbeid
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
26. apr Innovasjonskonferansen i Rogaland
27. apr SMIL/RMP- samling på Utsira
mai 2023
09. mai SMIL/RMP- samling i Gjesdal
10. mai SMIL/RMP- samling i Hå
11. mai Fagsamling - Barneperspektivet i NAV
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
24. mai Kommuneøkonomidagen 2023
juni 2023
08. jun Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
oktober 2023
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
november 2023
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis