Presserom

Statsforvaltaren i Rogaland er organisert i fem fagavdelingar. I tillegg har me embetsleiinga, administrativ stab og beredskapsstab. 

Sist endret 04.11.2021

Du kan finna bileta i betre kvalitet i biletarkivet vårt.

Embetsleiinga

Bent Høie er statsforvaltar

  • telefon: 51 56 87 00

 

Lone M. Solheim er assisterande statsforvaltar

  • telefon: 51 56 87 68 / 908 05 289
Portrett John Gunnar Skien

John Gunnar Skien er kommunikasjonssjef

  • telefon: 51 56 88 30 / 909 98 144

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga

Bidrar gjennom råd, rettleiing og opplysning til å sikra at helse-, sosial- og barneverntenesta i fylket held høg kvalitet og dekkjer behovet i befolkninga.

Andres Neset er avdelingsdirektør/fylkeslege

  •  telefon: 51 56 87 57

Landbruksavdelinga

Skal medverke til gjennomføring av nasjonal landbruks- og matpolitikk på ein regionaltilpassa måte.
Portrett Geir Skadberg

Geir Skadberg er landbruksdirektør

  • telefon: 51 56 89 64 / 971 74 751

Miljøvernavdelinga

Miljøvernavdelinga forvaltar og rettleier i miljøspørsmål. Avdelinga skal bidra til at regjeringa sin miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå.

Marit Sundsvik Bendixen er fylkesmiljøvernsjef

  • telefon: 51 56 89 36 / 922 49 043

Samfunnsavdelinga

Avdelinga arbeider mellom anna med oppgåver knytt til kommuneøkonomi, verjemål, klagar etter kommunelova, plan- og bygningslova og namnelova, søknader om fri rettshjelp og separasjons- og skilsmissebevillingar, saker etter barnelova og førespurnader i samband med adopsjon.

Monica Nessa er avdelingsdirektør

  • telefon: 51 56 88 71 / 481 26 847

Utdanningsavdelinga

Skal medverke til at nasjonale mål for barnehage- og utdanningspolitikken blir følgde opp regionalt og lokalt.

Marianne Skogerbø er utdanningsdirektør

  • telefon: 51 56 87 88 / 991 56 049

Beredskapsstab

Beredskapsstaben har ansvar for arbeidet vårt med samfunnstryggleik og beredskap.

Reidar Johnsen er fylkesberedskapssjef

  • telefon: 51 56 88 39 / 415 23 431

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Logo og designmal

Statsforvaltarene har eit felles grafisk uttrykk med både logo og designelement.