Presserom

Statsforvaltaren i Rogaland er organisert i fem fagavdelingar. I tillegg har me embetsleiinga, administrativ stab og beredskapsstab. 

Sist endret 04.11.2021

Du kan finna bileta i betre kvalitet i biletarkivet vårt.

Embetsleiinga

Bent Høie er statsforvaltar

  • telefon: 51 56 87 32

 

Lone M. Solheim er assisterande statsforvaltar

  • telefon: 51 56 87 68 / 908 05 289
Portrett John Gunnar Skien

John Gunnar Skien er kommunikasjonssjef

  • telefon: 51 56 88 30 / 909 98 144

Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga

Bidrar gjennom råd, rettleiing og opplysning til å sikra at helse-, sosial- og barneverntenesta i fylket held høg kvalitet og dekkjer behovet i befolkninga.
 Janne Dahle-Melhus

Janne Dahle-Melhus er avdelingsdirektør/fylkeslege

  •  telefon: 51 56 87 60 / 408 58 058

Landbruksavdelinga

Skal medverke til gjennomføring av nasjonal landbruks- og matpolitikk på ein regionaltilpassa måte.
Portrett Geir Skadberg

Geir Skadberg er landbruksdirektør

  • telefon: 51 56 89 64 / 971 74 751

Miljøvernavdelinga

Miljøvernavdelinga forvaltar og rettleier i miljøspørsmål. Avdelinga skal bidra til at regjeringa sin miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå.

Marit Sundsvik Bendixen er fylkesmiljøvernsjef

  • telefon: 51 56 89 36 / 922 49 043

Samfunnsavdelinga

Avdelinga arbeider mellom anna med oppgåver knytt til kommuneøkonomi, verjemål, klagar etter kommunelova, plan- og bygningslova og namnelova, søknader om fri rettshjelp og separasjons- og skilsmissebevillingar, saker etter barnelova og førespurnader i samband med adopsjon.

Monica Nessa er avdelingsdirektør

  • telefon: 51 56 88 71 / 481 26 847

Utdanningsavdelinga

Skal medverke til at nasjonale mål for barnehage- og utdanningspolitikken blir følgde opp regionalt og lokalt.

Marianne Skogerbø er utdanningsdirektør

  • telefon: 51 56 87 88 / 991 56 049

Beredskapsstab

Beredskapsstaben har ansvar for arbeidet vårt med samfunnstryggleik og beredskap.

Reidar Johnsen er fylkesberedskapssjef

  • telefon: 51 56 88 39 / 415 23 431