Namn Stilling Avdeling Telefon
Aadland, Astrid Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 58
Aarrestad, Odd Geir Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 87 69
Aase, Tonje Fjermestad Seniorrådgivar Beredskapsstaben 51 56 89 59
Allred, Kirsten Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 89 33
Andersen, Marit Sjøgren Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 44
Aregawi, Lettay Surdal Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 49
Arnø, Hjalmar Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 41
Austbø, Per Kristian Ass. miljøvernsjef Miljøvernavdelinga 51 56 89 10
Bartlett, Magne Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 58
Bendikssen, Christina Tangen Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 98
Bendixen, Marit Sundsvik Fylkesmiljøvernsjef Miljøvernavdelinga 51 56 89 36
Berg, Andreas Enoksen Praksis student Miljøvernavdelinga 51 56 89 39
Bergeland, Marit Ass. direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 79
Bergesen, Ingrid Ognedal Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 38
Bergesen, Margot Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 22
Berntsen, Sissel Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 20
Bjelland, Sigmund Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 84
Bjørkås, Randi Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 97
Bjørnsen, Trine Hove Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 54
Bjørsvik, Anita Rådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 18
Bloch-Johnsen, Marie Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 68
Bomo, Stein Fylkesskogmester Landbruksavdelinga 51 56 89 72
Borgen, Agnes Laila Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 76
Brakel, Michelle van Konsulent Administrativ stab 51 56 88 50
Breivik, Janne Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 87 85
Brekke, Inger Karin Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 13
Brommeland, Astrid Rådgivar Landbruksavdelinga 52 79 06 19
Bruland, Erik Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 12
Bø, Hallgeir Ass. utdanningsdirektør Utdanningsavdelinga 51 56 87 33
Bøe, Susanne Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 89 03
Dahle-Melhus, Janne Fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 60
Dahlmo, Monica Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 66
Dimby, Nono Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 78
Djuvik, Tore Konsulent Administrativ stab
Dreyer, Hege Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 57
Eiane, Gunvor Helle Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 31
Ellingsen, Elisabeth Time Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 99
Eltervåg, Cathrine Stabel Ass. miljøvernsjef Miljøvernavdelinga 51 56 89 15
Eltervåg, Tina Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 89
Endresen, Sissel C. Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 60
Enger, Kristine Fagdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 28
Eriksen, Tage A T Miljøjurist Miljøvernavdelinga 51 56 88 92
Evensen, Gry Ass.fylkesberedskapssjef Beredskapsstaben 51 56 88 18
Evertsen, Elisabeth Stålesen Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 73
Falnes, Marita Skorpe Plankoordinator Miljøvernavdelinga 51 56 88 94
Fiskå, Trond Olav Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 88 69
Fjørtoft, Elisabeth Ur Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 43
Flåten, Grete Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 36
Fosså, Annette Rådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 20
Gjerde, Juliana Nelsa Førstekonsulent Administrativ stab 51 56 87 70
Gjertsen, Åse Elisabeth Berner Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 81
Gjøse, Marita Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 23
Grepp, Sita Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 42
Grimstad, Karen Beate Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 40
Grude, Paul Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 65
Grønnestad, Tor Magne Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 47
Haaland, Anja Assisterende fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 02
Haaland, Kristian Wilén Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 96
Haga, Helge A. Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 56
Hagalid, Birgit Sundbø Rådgiver skogbruk Landbruksavdelinga 51 56 88 91
Hageland, Line Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 49
Halonen, Anne-Britt Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 04
Halvorsen, Bente Espedal Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 96
Hansen, Benedikte Dalland Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 20
Hatløy, Dagfinn Svadberg Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 79
Haugen, Una Bjørnseth Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 24
Haugland, Kaisa Earl Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 41
Haukland, Anne Mette Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 45
Heegaard, Einar Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 88 72
Heimdal, Jon Kristian Rådgiver Administrativ stab 51 56 89 35
Helle, Ida Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 61
Hetland, Bjørg Karin Gilje Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 42
Hetland, Evy Sosionom Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 78
Hodne, Else Fredheim Rådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 77
Hogstad, Frøydis Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 71
Hole, Ragnhild Rådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 81
Holen, Odd-Arild Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 14
Hovland, Anne Beth Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 87
Husveg, Rolf-Gunnar Rådgivar husdyr Landbruksavdelinga 51 56 89 88
Høie, Bent Statsforvalter Embetsleiing 51 56 87 32
Høie, Nils Andreas Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 88 93
Høines, Maria Selvikvåg Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 43
Håbrekke, Åshild Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 99
Idland, Gunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 65
Jacobsen, Karen Hansson Juridisk rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 89 22
Johansson, Heidi Halvorsen Konsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 01
Johnsen, Reidar Fylkesberedskapssjef Beredskapsstaben 51 56 88 39
Johnsen, Vilde Furre Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 89 30
Jonstrup, Julie Jacobi Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 88 29
Kalvatn, Eivind Fagleder Samfunnsavdelinga 51 56 88 33
Khalifa, Mohamed Førstekonsulent Landbruksavdelinga 51 56 89 34
Kjøde, Sissel Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 60
Kleiberg, Erling Seniorrådgiver (jurist) Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 47
Knudsen, Gunvor Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 89
Kolnes, Grete Skjæggestad Økonomisjef Administrativ stab 51 56 87 72
Kommedal, Anette Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 48
Kristensen, Norunn F. Personalsjef Administrativ stab 51 56 88 16
Kristiansen, Kirsten Redmond Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 87 77
Krpo, Senad Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 59
Langeveld, Arja Mathilde Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 45
Langvik, Ivar Rådgiver Beredskapsstaben 51 56 88 46
Larsen, Lina Bryne Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 19
Leirsti, Tone Da Silva Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 86
Lian, Rune Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 87 54
Lillejordet, Marie Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 88 41
Lind, Randi Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 07
Løland, Camilla Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 66
Madland, Anne Helen Meling Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 52
Melander, Ragnhild Louise Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 89 16
Meling, Jan Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 26
Michelsen, Josefine Gjøvik Praksisstudent UiS Landbruksavdelinga 51 56 88 64
Mo, Bjørn Førstekonsulent Miljøvernavdelinga 51 56 89 09
Modalsli, Anne-Margrethe Tretli Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 70
Mygland, Anders Kvadsheim Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 21
Nakken, Silje NAV-PRAKTIKANT Miljøvernavdelinga 51 56 89 48
Nedreaas, Brit Espeland Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 64
Nes, Kjetil Juridisk seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 34
Neset, Andres Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 57
Nessa, Monica Avdelingsdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 71
Odden, Alf Verneområdeforvaltar Miljøvernavdelinga
Odland, Bjørg Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 74
Ofstad, Endre Grüner Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 96
Ohnstad, Olav Fagdirektør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 21
Oliversen, Trond Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 53
Olsen, Camilla Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 12
Olsen, Monika Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 74
Olsen, Trine Seniorrådgjevar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 97
Olufsen, Anita Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 37
Otto, Ragnhild Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 56
Pfluger, Annabell Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 71
Pundsnes, Astrid Løvås Seniorrådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 88 81
Reianes, Unni Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 63
Roland, Kari Louise Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 62
Ronæss, Hanne Sørli Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 36
Rosnes, Anfinn Ass landbruksdirektør Landbruksavdelinga 51 56 89 80
Røgenes, Silje Rådgiver Administrativ stab 51 56 88 53
Sajets, Tor Arne Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 35
Salte, Kariann Olsen Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 25
Salte, Torunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 73
Salte, Vetle Nilsen Førstekonsulent Beredskapsstaben 51 56 87 23
Sand, Kari Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 74 30 21
Sandring, Stig Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 31
Sangolt, Yngvild Berge Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 14
Schanche-Olsen, Martin Konsulent Samfunnsavdelinga 51 56 89 25
Sele, Rita Karin Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 17
Serigstad, Eli Munkeby Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 62
Sevheim, Kristin Rådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 67
Simonsen, Even Carrillo Unge arbeidstakere inntil 17 år Miljøvernavdelinga 51 56 88 25
Simonsen, Ørjan Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 05
Skaar, Anne Marie Melberg Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 30
Skadberg, Geir Landbruksdirektør Landbruksavdelinga 51 56 89 64
Skedsmo, Helene Medhus Seniorrådgiver Landbruksavdelinga 51 56 88 21
Skien, John Gunnar Kommunikasjonssjef Embetsleiing 51 56 88 30
Skjortnes, Kari Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 82
Skogerbø, Marianne Utdanningsdirektør Utdanningsavdelinga 51 56 87 88
Skurtveit, Embla Elisabeth Førstekonsulent Administrativ stab 51 56 89 49
Skålnes, Ida Eline Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 07
Solberg, Kristian Falnes Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 89 28
Solheim, Lone Merethe Ass. statsforvalter Embetsleiing 51 56 87 68
Solvik, Morten Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 97
Sommervold, Wenche Fagdirektør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 11
Stakland, Berit Synnøve Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 67
Stangeland, Jan Petter Assisterende avdelingsdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 55
Stanojevic, Maja Rådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 89
Stensland, Anne Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 89 01
Stott, James GIS-koordinator Administrativ stab 51 56 87 93
Størksen, Mariann Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 89 06
Sundal, Christina Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 69
Svanes, Morten Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 74
Svendsen, Grethe Sævereid Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 63
Sæbø, Jarle Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 88 95
Særheim, Livar Rådgivar Administrativ stab 51 56 88 15
Sømme, Mette Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 35
Sørensen, Malene Hassel Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 88 40
Tennfjord, Marte Bergesen Rådgiver Beredskapsstaben 51 56 88 45
Thomassen, Randi Seniorrådgivar Beredskapsstaben 51 56 88 06
Thomassen, Thomas Wegner Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 28
Thomsen, Erik Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 79
Thorvaldsen, Synnøve Elise Førstekonsulent Miljøvernavdelinga 51 56 89 44
Tobiassen, Kristin Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 37
Tornes, Aina Janett Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 38
Undheim, Svein Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 89 08
Vilkensen, Jakob-Andreas Praksisplass Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 27
Vormedal, Linn Berge Overingeniør Miljøvernavdelinga 51 56 87 40
Waard, Rigmor Kvia de Assisterende direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 94
Wathne, Silvia Renate Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 94
Wetteland, Lars Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 29
Wiik, Svein Asle Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 87 51
Wilson, Anne Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 88 17
Østerhus, Sofie Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 85