Namn Stilling Avdeling Telefon
Aarre, Ellen Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 82
Aase, Tonje Fjermestad Seniorrådgivar Beredskapsstaben 51 56 89 59
Allred, Kirsten Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 89 33
Andersen, Marit Sjøgren Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 44
Aregawi, Lettay Surdal Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 49
Arnø, Hjalmar Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 41
Bendikssen, Christina Tangen Juridisk seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 98
Bendixen, Marit Sundsvik Fylkesmiljøvernsjef Miljøvernavdelinga 51 56 89 36
Berg, Reidun Svenning Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 51
Bergeland, Marit Ass. direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 79
Bergesen, Margot Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 22
Berntsen, Sissel Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 20
Bjelland, Sigmund Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 84
Bjørkås, Randi Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 97
Bjørnsen, Trine Hove Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 54
Bjørsvik, Anita Rådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 18
Bloch-Johnsen, Marie Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 68
Bomo, Stein Fylkesskogmester Landbruksavdelinga 51 56 89 72
Borgen, Agnes Laila Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 76
Brakel, Michelle van Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 50
Breivik, Janne Seniorrådgiver husdyr Landbruksavdelinga 51 56 87 85
Brekke, Inger Karin Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 13
Brodahl, Andrea Ørnes Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 26
Brommeland, Astrid Rådgivar Landbruksavdelinga 52 79 06 19
Bruland, Erik Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 12
Bø, Hallgeir Ass. utdanningsdirektør Utdanningsavdelinga 51 56 87 33
Bødtker, Steinar Rådgiver Beredskapsstaben 51 56 87 50
Bøen, Lars Audun Praksisstudent UiS Landbruksavdelinga 51 56 88 00
Creighton, Maria Terese Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 84
Dahlmo, Monica Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 66
Darby, Ingrid Bergesen Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 38
Dimby, Nono Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 78
Djuvik, Tore Konsulent Administrativ stab
Drange, Tore Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 95
Dreyer, Hege Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 57
Eiane, Gunvor Helle Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 31
Ellingsen, Elisabeth Time Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 99
Eltervaag, Susanne Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 89 03
Eltervåg, Cathrine Stabel Ass. fylkesmiljøvernsjef Miljøvernavdelinga 51 56 89 15
Eltervåg, Tina Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 89
Endresen, Sissel C. Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 60
Enger, Kristine Fagdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 28
Eriksen, Tage A T Miljøjurist Miljøvernavdelinga 51 56 88 92
Evensen, Gry Ass.fylkesberedskapssjef Beredskapsstaben 51 56 88 18
Falnes, Marita Skorpe Plankoordinator Miljøvernavdelinga 51 56 88 94
Fjørtoft, Elisabeth Ur Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 43
Flåten, Grete Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 36
Fosse, Linda Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 11
Gjerde, Juliana Nelsa Førstekonsulent Administrativ stab 51 56 87 70
Gjertsen, Åse Elisabeth Berner Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 81
Gjøse, Marita Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 23
Grepp, Sita Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 42
Grimstad, Karen Beate Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 40
Grude, Paul Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 65
Grønnestad, Tor Magne Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 47
Guggedal, Ingeborg Kalbekkdalen Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 66
Haaland, Kristian Wilén Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 96
Haga, Guro Bakke Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 52
Haga, Helge A. Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 56
Hageland, Line Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 49
Halvorsen, Bente Espedal Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 96
Hansen, Benedikte Dalland Seniorrådgjevar Samfunnsavdelinga 51 56 87 20
Hassan, Najah Omar Fidi Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 87 48
Haugen, Una Bjørnseth Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 24
Haukland, Anne Mette Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 45
Heegaard, Einar Fagleiar natur Miljøvernavdelinga 51 56 88 72
Heimdal, Jon Kristian Rådgiver Administrativ stab 51 56 89 35
Helle, Ida Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 61
Herrebrøden, Hanne Elin Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 87 18
Hetland, Bjørg Karin Gilje Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 42
Hetland, Evy Sosionom Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 78
Hodne, Else Fredheim Rådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 77
Hole, Ragnhild Rådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 81
Holen, Odd-Arild Juridisk seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 14
Hovland, Anne Beth Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 87
Høie, Bent Statsforvalter Embetsleiing
Høie, Nils Andreas Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 88 93
Høines, Maria Selvikvåg Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 43
Hørsdal, Åse Hodne Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 87 69
Håbrekke, Åshild Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 99
Håkonsen, Stine Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 34
Idland, Gunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 65
Jansen, Tiril Marie Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 06
Johansson, Heidi Halvorsen Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 01
Johnsen, Reidar Fylkesberedskapssjef Beredskapsstaben 51 56 88 39
Johnsen, Vilde Furre Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 30
Jonstrup, Julie Jacobi Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 88 29
Kjelsnes, Maren Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 87 09
Kjøde, Sissel Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 60
Kjølleberg, Inger-Kathrine Førstekonsulent Administrativ stab 51 56 87 61
Kleiberg, Erling Seniorrådgiver (jurist) Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 47
Knapstad, Ørjan Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 39
Knudsen, Gunvor Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 89
Kolnes, Grete Skjæggestad Økonomisjef Administrativ stab 51 56 87 72
Kristensen, Norunn F. Personalsjef Administrativ stab 51 56 88 16
Kristiansen, Kirsten Redmond Fagleder forurensing Miljøvernavdelinga 51 56 87 77
Krpo, Senad Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 59
Langeveld, Arja Mathilde Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 45
Langvik, Ivar Rådgiver Beredskapsstaben 51 56 88 46
Larsen, Lina Bryne Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 19
Leikvoll, Erik NAV-praktikant Miljøvernavdelinga 51 56 88 04
Leirsti, Tone Da Silva Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 86
Lian, Rune Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 87 54
Lillejordet Sivertsen, Marie Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 88 41
Lima, Oline Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 04
Lind, Randi Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 07
Lønning, Inger Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 83
Madland, Anne Helen Meling Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 52
Meinich-Bache, Elisabeth Rådgiver Administrativ stab 51 56 87 02
Meling, Jan Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 26
Mo, Bjørn Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 89 09
Modalsli, Anne-Margrethe Tretli Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 70
Mygland, Anders Kvadsheim Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 21
Natland, Victoria Førstekonsulent Miljøvernavdelinga 51 56 87 46
Nedreaas, Brit Espeland Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 64
Neset, Andres Fylkeslege og avdelingsdirektør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 57
Nessa, Monica Avdelingsdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 71
Noremark, Kim Andre Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 34
Norland, Kristine Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 59
Odden, Alf Verneområdeforvaltar Miljøvernavdelinga
Odland, Bjørg Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 74
Oliversen, Trond Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 53
Olsen, Monika Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 74
Olsen, Trine Seniorrådgjevar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 97
Olufsen, Anita Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 37
Onsøyen, Olaf Administrasjonsleder Administrativ stab 51 56 88 31
Otto, Ragnhild Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 56
Pfluger, Annabell Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 71
Pundsnes, Astrid Løvås Seniorrådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 88 81
Ree-Pedersen, Cecilie Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 35
Reianes, Unni Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 63
Reiersen, Margit Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 87 76
Roland, Kari Louise Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 62
Ronæss, Hanne Sørli Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 36
Rosnes, Anfinn Ass landbruksdirektør Landbruksavdelinga 51 56 89 80
Salte, Kariann Olsen Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 25
Salte, Torunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 73
Sandring, Stig Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 31
Sangolt, Yngvild Berge Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 14
Sele, Rita Karin Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 17
Serigstad, Eli Munkeby Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 62
Sevheim, Kristin Rådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 67
Simonsen, Ørjan Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 51 56 89 05
Skaar, Anne Marie Melberg Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 30
Skadberg, Geir Landbruksdirektør Landbruksavdelinga 51 56 89 64
Skedsmo, Helene Medhus Seniorrådgiver Landbruksavdelinga 51 56 88 21
Skien, John Gunnar Kommunikasjonssjef Embetsleiing 51 56 88 30
Skimmeland, Aurora Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 87 08
Skjortnes, Kari Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 82
Skogerbø, Marianne Utdanningsdirektør Utdanningsavdelinga 51 56 87 88
Skålnes, Ida Eline Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 88 07
Slettebø, Knut Ragnar Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 51
Solberg, Kristian Falnes Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 89 28
Solheim, Lone Merethe Ass. statsforvalter Embetsleiing 51 56 87 68
Solvik, Morten Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 97
Sommervold, Wenche Fagdirektør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 11
Stabel, Iselin Adriana Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 01
Stakland, Berit Synnøve Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 67
Stangeland, Jan Petter Assisterende avdelingsdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 55
Stanojevic, Maja Rådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 89
Stensland, Anne Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 89 01
Stott, James GIS-koordinator Administrativ stab 51 56 87 93
Stråtveit, Erik Rådgiver Utdanningsavdelinga 51 56 87 91
Størksen, Mariann Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 89 06
Sundal, Christina Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 69
Svanes, Morten Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 51 56 89 74
Svendsen, Grethe Sævereid Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 63
Særheim, Livar Rådgivar Administrativ stab 51 56 88 15
Sømme, Mette Rådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 35
Sørensen, Malene Hassel Seniorrådgiver Landbruksavdelinga 51 56 88 40
Tennfjord, Marte Bergesen Seniorrådgiver Beredskapsstaben 51 56 88 45
Thomassen, Randi Seniorrådgivar Beredskapsstaben 51 56 88 06
Thomassen, Thomas Wegner Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 28
Thomsen, Erik Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 79
Thorvaldsen, Synnøve Elise Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 89 44
Tjøstheim, Øyvind Myhren Rådgiver Miljøvernavdelinga 51 56 87 60
Torkildsen, Erik Andreas Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 07
Torvik, Solbjørg Engen Rådgjevar Miljøvernavdelinga 51 56 88 03
Tyberø, Malene Hoås Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 32
Underbakke, Kathrine Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 05
Undheim, Svein Juridisk seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 89 08
Vormedal, Linn Berge Senioringeniør Miljøvernavdelinga 51 56 87 40
Waard, Rigmor Kvia de Ass. direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 94
Wathne, Silvia Renate Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 94
Wetteland, Lars Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 87 29
Wikre, Margrethe Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 87 03
Wilson, Anne Seniorrådgivar Utdanningsavdelinga 51 56 88 17
Østerhus, Sofie Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 85
Ådland, Karl Ludvig Rådgiver Landbruksavdelinga 51 56 88 09