Miljøfyrtårn

Foto: Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Fylkesmannen i Rogaland er eit miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentera miljøinnsatsen sin og visa samfunnsansvar. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.11.2019

Det skulle vel berre mangla?

Ja, sjølvsagt. Fylkesmannen stiller krav til andre, både gjennom innkjøp og tilsyn, derfor skal me ha slikt på stell.

Kva betyr det?

Å vera Miljøfyrtårn betyr systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. Verksemdene skal oppfylla krav og gjennomføra tiltak for ei miljøvennleg drift og godt arbeidsmiljø. Dette er også ein del av HMS-arbeidet vårt.

Ulike bransjar, ulike krav

Miljøfyrtårn har tilpassa krav for ulike bransjar, og sertifikatet blir tildelt etter ei uavhengig vurdering. Det skal leverast årlege miljørapportar – og kvart tredje år skal verksemda resertifiserast.

Kontakt oss

Er det noko du lurer på om det vi gjer? Ta kontakt!