Kontakt oss

Åpningstider

mandag–fredag 08.00–15.20

Besøksadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Postadresse

Postboks 59, 4001 Stavanger

Trygt for deg, enklere for alle

Den sikreste og foretrukne måten du tar kontakt med Statsforvalteren i Rogaland på, er å bruka meldingsskjemaet. Du finner det også ved å trykke på den røde knappen, merket "Send sikker melding" på denne siden. Du logger inn via ID-porten, et felles og sikkert innloggingssystem for offentlige tjenester. Fordelen er at du kan sende (person)sensitiv informasjon gjennom denne løsningen. I tillegg håndterer systemet store vedlegg.

Skal du sende på vegne av bedrift eller organisasjon så bruker du "Send sikker melding (bedrift)".

Er du verge og skal sende en melding til vergemålslaget vårt, bruker du meldingsskjemaet "Melding til Statsforvalteren (bare vergemål)

Elektronisk faktura

Fakturaadresse

Statsforvalteren i Rogaland

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Organisasjonsnummer

974763230

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 56 87 00

E-post: sfropost@statsforvalteren.no

Merk: All kommunikasjon med Statsforvalteren er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og er et offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven. 

Saker som gjelder personlige forhold (sensitiv informasjon) blir unntatt offentlighet, men sakstittel blir vist i offentlig postjournal.