09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

17.09.2021

Helhetlig overvannshåndtering i Haugesund

Haugesund kommune er i siget når det gjelder overvann, klima og miljø. Kommunedelplan for overvann (2021 -2032) har vært på høring, med mange konkrete strategier og gode tiltak for en klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. Med denne setter kommunen helhetlig arbeid med overvann, klima og miljø ytterligere på dagsorden i Haugesund.


17.09.2021

Miljødirektoratets nye brosjyrer om skjøtsel av kystlynghei

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Liv Guri Velle (Møreforskning) og Pål Thorvaldsen (Nibio) utarbeidet nye brosjyrer med veiledning og informasjon om beiting og lyngsviing i kystlynghei.


17.09.2021

Sjøfugl i Rogaland

Med noen års mellomrom gjøres det tellinger av sjøfugl i sjøfuglverneområder i Rogaland. Nå har vi sammenstilt tellingene i fjor med tidligere år for å gi dere et innblikk i naturmangfoldet i sjøfuglverneområdene i Rogaland.


15.09.2021

Gratisprinsippet og skoleturar arrangert av foreldre

Er det greitt at foreldre sjølv arrangerer turar for grupper eller klassar? Kva reglar gjeld? Kva med gratisprinsippet? Kva er skolen si rolle i samband med slike turar? Alt dette er spørsmål som Statsforvaltaren får frå tid til anna.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier